Gå til sidens hovedinnhold

Ekteskap gir flinkest barn

Norsk forskning viser at barn med gifte foreldre gjør det best på skolen.

Dette er første gang norsk forskning viser forskjell i tenåringers skoleresultater avhengig av om foreldrene er gift eller samboere.

Ifølge avisen Vårt Land baserer undersøkelsen seg på tall fra om lag 60.000 tiendeklassinger.

Tallene viser både at barn som kun bor hos en av foreldrene, samt barn med foreldre som er samboere, gjør det svakere på skolen enn barn med gifte foreldre.

Interessant
Barn av samboerpar har en gjennomsnittskarakter som er 0,09 lavere enn de som har gifte foreldre.

– Men at en slik effekt i det hele tatt finnes når foreldre har vært samboere helt fram til deres barn er 16-17 år, er interessant, sier Jon Lauglo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo til Vårt Land.

Overraskende
Han har ledet forskningsarbeidet, og synes funnene var overraskende.

– Én forklaring kan være at ekteskap gir barn mer sosial kapital. Et giftermål synes å gi mer trygghet og stabilitet og barn av gifte foreldre kan ha en sterkere forventning om at familien skal bestå enn hos samboerpar. Dette påvirker sosiale relasjoner, skoleprestasjoner og den generelle overgangen til voksen alder, sier Lauglo.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger