OSLO TINGRETT (Nettavisen): Dagen før rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen, meldte TV 2 nyheten om at politiet skal ha brukt en hemmelig informant i Cappelens nettverk i etterforskningen av ham høsten 2013.

Jensen og Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon, og grov narkotikakriminalitet. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, noe han gjentok da retten startet, mens Cappelen har erkjent skyld. Rettssaken startet mandag 9. januar.

Les også: Hevder Jensen samarbeidet med torpedoer for å få inn narkopenger

Jensens forsvarer John Christian Elden ba 15. januar om at Spesialenheten utfører etterforskningsskritt knyttet til informantbruken til tidligere Asker og Bærum politidistrikt. Jensen ble pågrepet i februar 2014, og satt i arresten i Sandvika under hemmelig navn.

- Vi merket oss dette i innledningsforedraget til statsadvokat Lars Erik Alfheim med stor interesse. Ligger det en informant bak er spørsmålet hvorfor han er inni saken, hvorfor setter han fokus på Cappelen, hva er Cappelen bedt om, og hvorfor er oppmerksomheten videre på Jensen. Altså lurer vi på hvilke interesser som ligger i dette, sier forsvareren til Nettavisen.

- Vi har bedt om etterforskningsskritt av i hvilken grad det er informanter som har medført at denne saken ble åpnet, hvem det i så fall er, slik at vi kan føre ham som vitne i retten.

Les også: Flere kriminelle visste om Jensen-etterforskning

Krimleder ved Oslo politidistrikt avdeling Asker og Bærum, Ketil Thue, henviser til statsadvokat Alfheim for kommentar.

- Det jeg sa i min innledende prosedyre var at politiet hadde fått informasjonen over flere år, og det er jo selvsagt noen som har gitt den informasjonen, skriver Alfheim i en SMS til Nettavisen.

Tidligere politimester i daværende Asker og Bærum politidistrikt, Ingrid Wirum, har heller ikke besvart henvendelser.

Hadde møter om Jensen-etterforskning

Høsten 2013 varslet daværende Asker og Bærum politidistrikt Spesialenheten for politisaker om den strengt hemmelige etterforskningen av Cappelen og Jensen, som politiet på ett tidspunkt fryktet skulle gå i vasken. I to oppfølgingsmøter med etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten forklarte polititopper i distriktet om hva de hadde på gang.

Les også: Jensen har tidligere vært etterforsket av Spesialenheten

Det ble brukt omfattende spaning og kommunikasjonskontroll både av Jensen og Cappelen. Spesialenheten er svært sparsommelig om å si noe som helst om bruk av informanter.

- Dette ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg ønsker ikke å gå inn på dette spørsmålet, sier nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe til Nettavisen.

- Saken mot Jensen dreier seg blant annet om behandling om informantvirksomhet, bør ikke Spesialenheten selv svare for hvordan han er blitt etterforsket?

- Jeg redegjorde i mitt innledende foredrag hvordan saken startet for Spesialenheten. Det var ved en varsling av daværende Asker og Bærum politidistrikt, som ga informasjon om den skjulte etterforskningen.

- Brevene Elden sender til meg svarer jeg på til ham, ikke til pressen, avslutter Glærum Kleppe.

Les også: Cappelen tatt med narko i ferieparadis

- Interessante opplysninger

Elden er tydelig på at han ønsker informasjon om informanten.

- Ut ifra hva man har hørt i saken mot Jensen, om hvordan man skal registrere og føre i protokoller om bruk av informanter, regner jeg med dette er klinkende klart.

Mannen i Cappelen-nettverket som ble brukt som informant er siktet i en stor narkotikasak. I tillegg er han siktet for heleri i samme sakskompleks. Etter det Nettavisen kjenner til har påtalemyndigheten også gjort en forbrukeranalyse som viser et overforbruk på over 11 millioner kroner.

- Dette er svært interessante opplysninger, som jeg også håper vi kan få fra Spesialenheten, sier Elden.

Nettavisen er også kjent med at mannen står i oversikten over hvem som blir forsvarets vitner.

- Én person med XX (står på bevisoppgaven, men den er inngitt før statsadvokaten i åpen rett bekreftet at bærumspolitiet hadde en informant i saken.

Benekter informantrolle

Etter det Nettavisen erfarer er det innstilt på å ta ut tiltale mot det som skal være informanten. Saken ligger nå til behandling hos Oslo statsadvokatembeter.

- Det eneste jeg ønsker å si er at min klient benekter å ha vært informant for politiet, sier mannens forsvarer til Nettavisen.

Mannen ble varetektsfengslet i mars i fjor, men løslatt tidligere i januar, selv om politiet hadde fått medhold i den aktuelle tingretten til å holde ham varetektsfengslet frem til 19. januar.

Andre siktede i samme sak sitter fortsatt varetektsfengslet. Politiet mener det ikke er gitt den siktede mannen noen fordeler.

- Vi løslot ham da vi vurderte at det ikke lenger var tilstrekkelig bevisforspillelsesfare, det er ikke noe mer enn det, sier politiadvokaten i den aktuelle saken til Nettavisen.