Gå til sidens hovedinnhold

Elektrisk streikesjokk

Over en halv million nordmenn vil merke strømstreiken. Sjekk hvordan det rammer deg.

Klokka 06 i dag tidlig ble fem kraftverk og 1500 ansatte tatt ut i streik. Det er både produksjons-, entreprenør- og nettselskaper som er rammet, etter at EL & IT Forbundet ikke klarte å bli enige med arbeidsgiverne i natt.

Se listen over hvem som streiker lenger ned i saken.

- Vi ble ikke enige om det som var vårt hovedanliggende, nemlig større innflytelse på de lokale lønnsforhandlingene, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet.

NA24 - din næringslivsavis.

- Konsekvensen av streiken er jo at det meste ved disse kraftverkene stanser opp. Vi opprettholder selvfølgelig vakt og beredskapsordningen, slik at dette ikke skal gå utover liv og helse. Men hvis strømmen går, så er det ikke sikkert den blir koblet på igjen, sier Andersen.

Kan utvide streiken
Selv håper han at streiken ikke blir langvarig, men sier samtidig at det kan bli aktuelt å utvide streiken hvis en løsning ikke kommer snart.

- Det er ikke en ønskesituasjon at vi har havnet i streik. Det er bare det eneste maktmiddelet vi har, og vi kan bare bruke det hvert annet år. Hvis ikke motparten er villig til å sette seg ned ved forhandlingsbordet rimelig snart så kan vi utvide streiken. Både Hafslun, Statkraft og BBK kan bli tatt ut, sier Andersen.

EL & IT Forbundet har totalt 4500 medlemmer i denne sektoren.

Slik rammer det deg
Det er entrepenørene som reparerer og vedlikeholder strømnettet. Streiken kan dermed ramme deg. Hvis det er feil med strømmen, og lynet slår ned, kan det ta lang tid å få hjelp. Eidsiva Energi, Lyse Energi, Agder Energi, Helgelandskraft og Skagerak Energi er foreløpig er rammet av streik.

Strømmen blir ikke borte selv om det er streik, men elektrikerne vil bare fikse feil på nettet hvis det gjelder liv og helse.

Til sammen er 585.000 strømkunder berørt.

- Risikoen øker for alvorlige hendelser som medfører fare for liv, helse og betydelig materiell skade, mener Energibedriftenes landsforening.

De tror allikevel det kan ta tid før streiken blir merkbare for folk flest.

Private husholdninger
Hvis strømmen blir borte, vil det får konsekvenser på mange måter for private husholdninger. Mest alvorlig vil det være dersom det finnes livsviktige maskiner (lunge- og dialysemaskiner) i berørte områder. I tillegg vil det være vanskelig å opprettholde kjøl/frys av matvarer, korrekt varmebehandling og lignende.

Kommunikasjon/infrastruktur
Hele samfunnsstrukturen er i dag avhengig av strøm for å få ting til å fungere. Spesielt telefon/mobiltelefoni, betalingssystemer, transport, pc/nettverk, bredbånd osv. kan bli rammet av strømstreiken.

Helse
Sykehus og andre helseinstitusjoner er trolig ikke de mest sårbare. De har som regel nødstrømsforsyning basert på batteribanker og dieselaggregater. Likevel er det usikkert om alt nødvendig utstyr fungerer. Det har ved tidligere strømbrudd vist seg at enkelte institusjoner, bl.a. sykehus, ikke har fått start på nødstrømsaggregatet.

Produksjonsselskaper
Skulle feil oppstå, enten i produksjonsanlegget eller med de tekniske overvåkningssystemer, vil man måtte avslutte strømproduksjonen. Konsekvenser av en slik hendelse er svært uoversiktlig. Produksjonsselskapene kan opprettholde driftssentralene med personell som ikke er berørt av streiken, og fortsette som normalt. Hvor lenge man kan opprettholde en slik situasjon er avhengig av hvor stabil utviklingen er.

Det kan oppstå regionale flaskehalser i nettet som kan føre til problemer med strømmen.

Nettselskaper
Når det gjelder nettselskapene vil streikesituasjonen kunne medføre store samfunnsmessige konsekvenser, og streikeuttaket dekker hele 585 000 nettkunder (kilde: NVE). Situasjonen er svært uoversiktlig i forhold til eventuelle strømbrudd.

Det er gitt dispensasjoner for å sikre liv og helse, og de avtaler som er inngått sikrer vaktbemanning. Dette er imidlertid en betydelig reduksjon i forhold til normal bemanning, noe som klart vanskeliggjør feilretting ved strømbrudd. I de fleste tilfeller vil ikke feil bli rettet, med unntak av liv/helse-situasjoner.

I det videre gis en kort redegjørelse for noen sentrale konsekvenser av en eventuell konflikt.

Fiskeri /landbruk
I landbruket er det særlig dyrehelse som er et problem, spesielt knyttet til grise- og fjærkreoppdrett. Fjærkreanlegg er svært sårbare fordi de trenger ventilasjon. Oppdrettsanlegg for laks i berørte vassdrag vil eventuelt rammes ved endringer i vannføringen i vassdraget.

Industri/næringsliv
Norsk industri og næringslivet for øvrig er sårbare for strømbrudd, men dette har primært økonomiske konsekvenser. Imidlertid kan permittering og oppsigelser bli konsekvenser hvis strøm ikke blir levert.

Beredskap
Beredskapen innen vitale samfunnsfunksjoner vil kunne bli berørt ved strømbrudd. For eksempel kan det bli problemer med vannforsyning både til drikkevann og slukkevann ved brann. Videre er det en viktig funksjon for nettselskapet å foreta elektrisk utkopling ved brann før brannmannskapene kan gå inn med sitt slukkearbeid.

Miljø
Kommunal infrastruktur kan rammes ved varige avbrudd, særlig vann- og avløpsanlegg som er avhengig av pumping. Stans i kloakkpumping vil som regel medføre utslipp av urenset kloakk i naturen.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto