Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, med påstand om krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter. Kvinnen ble fratatt omsorgen for en datter hun fikk i 2011.

Den enstemmige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer med at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen, som fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet. I dommen fastslår også EMD at staten må betale kvinnen 25.000 euro, tilsvarende om lag 245.000 kroner.

– Min klient er naturligvis svært glad for at hun har blitt hørt i sin klage på at resultatet vi fikk i domstolen i Norge, ikke var i samsvar med menneskerettighetene, opplyser kvinnens advokat Nora Hallén til NTB.

Hun sier at de nå kommer til å gå videre med saken i det norske rettsapparatet og at kvinnens mål er å gjenopprette kontakt med sin datter.

– Vi kommer til å begjære saken gjenopptatt, og rette den begjæringen til Høyesteretts ankeutvalg som behandlet saken sist. Barnet har vært avskåret kontakt med sin mor i flere år, og hun har ikke fått muligheten til å kjenne sin biologiske mor, sier Hallén.

Nektet foreldrene kontakt

Kvinnen og hennes datter bodde en periode sammen med kvinnens far, men ble etter hvert kastet ut, heter det i dommen.

Etter at de hadde flyttet inn og ut av et familiesenter gjennom flere måneder bestemte barnevernet at barnet skulle plasseres på et krisesenter med hemmelig adresse. Etter dette fikk kvinnen lov til å møte sin datter én gang i uken under oppsyn på grunn av frykt for bortføring.

Etter hvert ble møtene begrenset til fire ganger i året, før retten i 2014 besluttet at det var til barnets beste at foreldrene ikke skulle ha noen form for samvær med den da tre år gamle datteren. Saken ble anket flere ganger, men beslutningen ble stående.

– Alvorlig

Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet sier at barnevernssaker vil alltid innebære vanskelige vurderinger, ikke minst sakene som kommer opp for EMD.

– Vi vil nå studere dommen nøye og fortsette å utvikle barnevernet. Det er allerede gjort en del endringer som styrker rettssikkerheten, sier Skaug til NTB.

Han understreker at det alltid er viktigst å ta hensyn til barnets beste.

– Vi merker oss at EMD deler Norges oppfatning om at det aller viktigste er å ta hensyn til hva som er barnets beste. Jeg vil også presisere at EMD ikke kritiserer det norske barnevernssystemet som sådan, sier han.

Flere barnevernssaker

Saken er en del av en rekke betente barnevernssaker som er under granskning av EMD. Totalt ni saker har de siste årene vært under EMDs lupe.

Sakene gjelder avveininger av foreldres rettigheter mot barns behov for beskyttelse. Behandlingen i Strasbourg kommer i kjølvannet av en internasjonal protestbølge mot det norske barnevernet.

Norge er, i tillegg til torsdagens dom, så langt frifunnet i tre av sakene og fem andre saker gjenstår, deriblant flere saker der utenlandske statsborgere er fratatt barna sine.

Frifunnet

I april i år ble Norge frifunnet av EMD i en barnevernssak hvor en kurdisk kvinne ble fratatt omsorgen for sine to barn.

Barnas mor klaget saken inn for EMD og mente Norge hadde brutt artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

EMD konkluderte med at Norge ikke krenket artikkel 8 i saken.