Gå til sidens hovedinnhold

En av fem boikottet prøve

22,4 prosent av elevene boikottet den nasjonale prøven i lesing i 1. klasse på videregående. Det betyr sannsynligvis at resultatet ikke kan offentliggjøres. Sjekk hvor flest elever boikottet prøvene.

I fjor mente fagutvalget at det ikke ville være faglig forsvarlig å offentliggjøre resultatene av de omstridte nasjonale prøvene hvis ikke minst 90 prosent av elevene hadde besvart dem.

Nå viser ferske tall samlet inn av fylkesmennene at 14,5 prosent av elevene boikottet den nasjonale prøven i lesing torsdag 27. januar.

Det tilsvarende tallet for den nasjonale prøven i engelsk skriving tirsdag 25. januar er 4,4 prosent.

- Flere enn forventet
Elevorganisasjonen er strålende fornøyd med boikott-tallene.

- Tallene viser at flere elever enn det vi selv beregnet har boikottet den nasjonale prøven. 22,4 prosent av elevene er veldig mye. Aksjonen har spredt seg til hele landet, sier Halvard Hølleland, politisk nestleder i Elevorganisasjonen.

Han påpeker at færre har boikottet prøvene i fylker hvor rektorene har truet med sanksjoner. Hølleland mener boikott-tallene ville vært enda høyere uten sanksjonstruslene.

- Dette er klar melding fra elevene. Vi har fått enormt mange tilbakemeldinger fra elever og lærere, og det viser at mange er opptatt av saken og enige med oss, sier Hølleland

- Moderate tall
Utdanningsdirektoratet mener boikott-tallene er lavere enn forventet.

- Vi synes tallene er veldig moderate i forhold til inntrykket som er gitt i media og fra Elevorganisasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Kari Anne Kvarving i Utdanningsdirektoratet til TV 2 Nettavisen.

Kvarving mener boikotten er beklagelig. Hun vil imidlertid ikke kommentere om boikotten vil ha betydning for offentliggjøringen av prøveresultatene.

- Det er det for tidlig å si uttale seg om. Dette er ikke de endelige tallene, og dessuten dreier det seg om kun to av i alt 19 prøver, understreker hun.

Utdanningsdirektoratet avventer nå vurderingen av prøvene i påvente av faglige ekspertuttalelser.

- Mindretallet ødelegger
Informasjonssjef Egil Knudsen i Utdanningsdepartementet fremhever at de nasjonale prøvene har oppslutning hos flertallet av elevene.

- Tallene viser at det store flertallet av elevene i videregående skole har gjennomført prøvene, og at de tallene som enkelte opererte med i går, var altfor høye, sier han til TV 2 Nettavisen.

Knudsen synes det er trist at et mindretall prøver å redusere verdien av de nasjonale prøvene.

- Et klart flertall deltar, og derfor er det uheldig at et lite mindretall ødelegger. Det er lov å ha ulike meninger, men Stortinget har vedtatt de nasjonale prøvene. Da er det et stort problem i forhold til demokratiske spilleregler når noen prøver å ødelegge.

Leseprøven torsdag ble gjennomført på 10. trinn og i grunnkurs videregående. Det er først og fremst de eldste elevene som boikottet. I grunnkurset var boikottprosenten 22,4 prosent, mens den bare var 3,6 prosent på 10. trinn.

10. trinn lesing 27. januar:
Møre og Romsdal: 2,4 prosent boikott
Hedmark: 1,9 prosent boikott
Sogn og Fjordane: 2,0 prosent boikott
Troms: 13,8 prosent boikott
Nord-Trøndelag: 2,0 prosent boikott
Akershus: 0,2 prosent boikott
Rogaland: 2,4 prosent boikott
Østfold: 3,4 prosent boikott
Aust-Agder: 0,8 prosent boikott
Vest-Agder: 0,5 prosent boikott
Sør-Trøndelag: 9,4 prosent boikott
Nordland: 8,0 prosent boikott
Tilsammen gir dette en boikottandel på 3,6 prosent på 10. trinn.

Grunnkurs lesing 27. januar:
Vest-Agder: 16,8 prosent boikott
Møre og Romsdal: 10,1 prosent boikott
Sogn og Fjordane: 46,0 prosent boikott
Troms: 25,3 prosent boikott
Østfold: 30,7 prosent boikott
Aust-Agder: 6,7 prosent boikott
Nordland: 47,2 prosent boikott
Trøndelagsfylkene: 36,7 prosent boikott
Hordaland: 21,2 prosent boikott
Rogaland: 17,6 prosent boikott
Buskerud: 8,6 prosent boikott
Akershus: 9,1 prosent boikott
Tilsammen er boikottandelen på grunnkurs 22,4 prosent.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken