Det viser de siste tallene fra Folkehelseinstituttets (FHI) vaksinasjonsstatistikk.

Det trengs to vaksinedoser for å bli fullvaksinert, og så langt har 267.795 personer også fått den siste dosen.

Helsemyndighetene har fått kritikk for at vaksineringen går sakte, men det er varslet at tempoet vil ta seg opp med flere leveranser de neste ukene.

Nesten dobbelt så mange kvinner som menn, har fått den første dosen med vaksine. Totalt er det snakk om 363.293 kvinner, og 193.752 menn.

Det er flest vaksinerte i aldersgruppene 75–84 år (205.532), 16–44 år (108.527) og over 85 år (105.334). Helsearbeidere og den eldste delen av befolkningen er prioritert i vaksineringen.

Helsemyndighetenes vurdering har vært at befolkningen ned mot 45 år må vaksineres før gjenåpningen kan starte for fullt, og FHIs mest optimistiske anslag er at dette punktet kan nås rundt pinse. Men da forutsettes det at AstraZeneca-vaksinen tas i bruk igjen fra og med neste uke. En avgjørelse om dette er varslet fredag. Bruken er stanset etter at enkelte vaksinerte har fått alvorlig blodpropp.

(©NTB)