Til Dagens Næringsliv forteller analysesjefen at strømprisene hele sommeren vil være langt høyere enn hva vi er vant til.

– Vi snakker om en gjennomsnittspris i Sør-Norge inkludert moms på rundt en krone per kilowattime for andre og tredje kvartal – altså gjennom hele sommeren og ut september. Markedet tror sommerprisen blir på vel 80 øre per kilowattime, pluss avgifter, mot drøyt 60 øre i fjor, sier Lilleholt.

Ifølge analysesjefen tror markedet på en normalisering fra 2023, og framtidsprisene tyder på en strømpris på fem øre mer per kilowattime (kWh) enn snittet for de fem siste årene. For 2024–2030 venter markedet enn snittpris på 40–50 øre per kWh.

(©NTB)