Gå til sidens hovedinnhold

- Eneste de gjør er å male mastene mattere

Venstres Ola Elvestuen er forbannet på regjeringen.

REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sørget olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for å gravlegge det såkalte sjøkabelalternativet i Hardanger. Dermed blir det bygget høyspentlinjer mellom Sima og Samnanger, slik regjeringen gikk inn for allerede i juli i fjor.

Dette får Venstres nestleder Ola Elvestuen til å rase.

- Jeg mener at alle som er glade i Hardanger, har all mulig grunn til å være forbannet, sier Elvestuen til Nettavisen etter pressekonferansen.

Riis-Johansen: - Vedtaket fra i fjor står fast

- Sju måneder, ingen endringer
Konklusjonen i Hardanger-saken kommer kun en måned etter at de fire ekspertutvalgene som har vurdert sjøkabelalternativet la fram sine rapporter.

Utvalgene, som konkluderte med at sjøkabler blir 3,4 milliarder kroner dyrere enn høyspentmaster, hadde da arbeidet med saken siden prosjektet ble stanset i august i fjor, etter massive protester.

Elvestuen reagerer på at det ikke er gjort noen endringer, verken i trasé eller på andre områder.

- Her har du brukt sju måneder, og det er ingen endringer. De tar ikke inn over seg eller vurderer hovedelementene i utvalgsrapportene, hevder han.

Nestlederen fra Venstre mener det absolutt var mulig å legge sjøkabler i Hardangerfjorden.

- Rapportene viser at en sjøkabel er både teknisk mulig, det er økonomisk mulig og forsyningssituasjonen i Bergensområdet er mindre alvorlig enn det tidligere har vært forutsatt. Likevel er eneste endringen at de skal male mastene litt mattere, sier han, og legger til:

- Det er ikke endret på noen traseer, ingenting utover helt marginale endringer. Jeg vil ikke en gang kalle det endringer. Det er jo selvfølgeligheter som de skal gjøre uansett, sier Elvestuen.

Les også: - Trist dag for Hardanger
Les også: - Regjeringen dropper sjøkabler i Hardanger

Riis-Johansen: - En god løsning
Riis-Johansen står imidlertid på sitt, og sier til Nettavisen at han synes løsningen i Hardanger er god.

- Jeg synes det er en god løsning. Det er den måten vi raskest får på plass en ny tilførsel av strøm inn til Bergen, og det er en løsning i tråd med den vanlige måten å bygge nett på i Norge, som vi har god erfaring med, som gir driftssikkerhet og som er en relativt billig løsning, sier Riis-Johansen.

- Er du lettet over endelig å kunne konkludere i denne saken?

- Ja, jeg synes det er godt å kunne si til Statnett at de kan gå videre med byggingen, slik at vi holder fart mot 2012 og kan sikre folk i Bergen forsyningssikkerhet som de bør kunne forvente, sier han.

På pressekonferansen opplyste Riis-Johansen at kraftledningen mellom Sima og Samnanger skal stå ferdig innen utgangen av 2012.

- Kom ikke fram noe nytt
- Enkelte mener utvalgsrapportene bare har vært et spill for galleriet. Er du enig i dette?

- Nei, hadde det framkommet noe vesentlig ny informasjon i de her utredningene så hadde vi forholdt oss til det, men det har det ikke gjort og da er det heller ikke naturlig å gjøre om på den beslutningen som er fattet, sier Riis-Johansen.

Han mener fire uker ikke har vært for kort tid til å gå gjennom rapportene.

- Vi har da skrevet et 20 siders brev til berørte parter, og der går vi gjennom det som er tatt opp på en skikkelig måte og gir mener jeg utfyllende og gode svar. Så prosessen her mener jeg har vært grundig og god, sier statsråden.

- Men har dere i det hele tatt fått noe ut av rapportene i det arbeidet dere nå har gjort de siste fire ukene?

- For det første så var det et stort engasjement rundt oss, for å få andre til å gjøre en vurdering. Det er jo en verdi knyttet til det her arbeidet. Så tror også jeg at det faglige arbeidet som er gjort vil være noe som en kan bruke fremover, og jeg ser ikke bort i fra at i stortingsmeldinger og annet som skal skrives fremover så vil de her rapportene kunne være referansepunkter og noe som vil bli brukt som en del av bakgrunnsmaterialet, sier Riis-Johansen.

- Jeg skønner engasjementet
- En del er jo skuffet i dag, særlig i Hardanger. Hva har du å si til dem?

- Jeg skjønner engasjementet i Hardanger, jeg synes det er et helt legitimt engasjement. Og så er det jo sånn at noen ganger må man fatte beslutninger som er utfordrende og som ikke alle er fornøyd med. I det her tilfellet så handler jo det om et behov for å sikre strømforsyningen til Bergen, og så skal vi sørge for at denne utbyggingen blir gjort så skånsom som overhodet mulig og bidra til at også innvirkningene i Hardanger blir så små som mulig, sier Riis-Johansen til Nettavisen.

Frps Ketil Solvik-Olsen er en av dem som kaller prosessen for et spill for galleriet.

- Dette var egentlig veldig forutsigbart, og det bekrefter det spillet for galleriet som har pågått, sier Solvik-Olsen.

- Det har altså blitt fremlagt fire veldig gode utvalgsrapporter, som viser at det er både en bedre tidshorisont og et større spenn i valg enn det regjeringen har kommet med. Likevel fastholder de at en kun skal velge mellom luftspenn eller sjøkabel, og basert på de to valgene, så velger de nok det rette. Men man hadde en større valgmulighet gjennom annen kraftproduksjon. Og det synes jeg de behandler veldig enkelt, som en haralabb i dag, sier han.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her