Allerede i løpet av høsten må regjeringen komme med et forslag som strammer kraftig inn på markedsføringen av forbrukslån. Den aggressive markedsføringen skal forbys, fastslår en samlet finanskomité på Stortinget, der samtlige partier er representert.

Finanskomiteen påpeker forbrukslån har hatt dobbelt så stor vekst som andre typer lån den siste tiden.

Det er ingen tvil om at forbrukslånene er kostbare. Forbrukslån utgjør fortsatt bare rundt 3 prosent av norske husholdningers samlede gjeld, men står for 12 prosent av renteutgiftene.

Sårbare grupper

I tillegg er det en kjensgjerning at grupper som ofte er økonomisk sårbare i utgangspunktet, som for eksempel unge og aleneforeldre, har en betydelig overrepresentasjon blant dem som får trøbbel med å betale tilbake de høyt prisede lånene.

I innstillingen som finanskomiteen la fram tirsdag, heter det blant annet:

«Komiteen har lagt merke til at ulike typer forbrukslåneprodukter markedsføres stadig mer målrettet og aggressivt».

Ikke rentetak

Finansminister Siv Jensen (Frp) åpnet tidligere i år døren for å vurdere rentetak på kortsiktige forbrukslån. Hun understreket imidlertid at et forbud først blir aktuelt dersom andre tiltak ikke har den ønskede effekten.

Arbeiderpartiet, Sp og SV ba i fjor regjeringen om å utrede et rentetak på forbrukslån, men nå sørger Ap for flertallet for regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstres «vent og se»-linje.

De viser til at Finanstilsynet har skjerpet kravene til forbrukslånsbankenes soliditet og at endringer i finansforetaksloven fra neste år vil gjøre det dyrere for forbrukslånsbankene å være omfattet av innskuddsgarantien.

Mindretallet ved KrF, Sp, SV, MDG og Rødt viser til at en rekke land i verden har innført et øvre rentetak på lån og kreditt. Sverige og Finland er blant 14 EU-land som har tydd til dette tiltaket. I tillegg har organisasjoner som Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund og Gjeldsofferalliansen tatt til orde for å innføre rentetak i Norge, fremholder disse partiene.

(©NTB)