VANDREHALLEN (Nettavisen): Det er nå klart at regjeringens forslag til nivå på strømstøtten blir stående.

Det innebærer at strømkundene får dekket 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowatt for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

E24 anslår at en gjennomsnittspris på 1,50 øre timen vil bety at staten tar 34 prosent av din strømregning.

Nyheten om strømenighet ble sendt ut samtidig som en invitasjon til en pressekonferansen på Stortinget med de tre partiene. Der kom det fram at det ikke gjøres endringer i strømstøtten regjeringen foreslo i forrige uke.

Det som ble presentert på Stortinget onsdag var i hovedsak små endringer i koronaordninger fra arbeids- og sosialkomiteen.

  • Midlertidig økt nivå på dagpenger blir forlenget med én måned, til ut mars.
  • Økt koronakompensasjon for selvstendig næringsdrivende, fra 60 til 70 prosent av bortfalt inntekt.
  • Midlertidige ordninger for mennesker som er på arbeidsavklaring forlenges ut mars.
  • Folk som tidligere har gått på arbeidsavklaringspenger kan søke på ny om arbeidsavklaringspenger før 1. juli 2022 uten å hindres av regelen om karensår.

SV: Ingen nye gjennomslag

Det forrige man hørte om strøm var at staten skal øke sin støtte til 80 prosent over 70 øre i snittpris per måned, før moms og avgifter.

– Hva har SV fått gjennomslag for etter at regjeringen kom med det forslaget? spør Nettavisen SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som var med å presentere nye endringer onsdag.

– Nå er vi enige med regjeringspartiene om deres løp på strømkriseordningen. Så pågår det nå samtidig forhandlinger om hvordan man skal håndtere strømpriser, i finanskomiteen. Som innebærer ulike ordninger mot særlig utsatte grupper. Ting som er utenfor denne strømloven.

– Så det er en slags «to be continued»-sak, konkluderer han.

– Så oppsummeringen av SVs gjennomslag er at de får vi høre om senere?

– Ja. Altså, vi er enige med regjeringen om strømprislov. 80 prosent - bra. Men når det gjelder håndteringen av strømpriser, så mener vi det må på plass en rekke forbedringer. De jobber vi med i de neste forhandlingene.

– Hva er de viktigste forbedringene?

– Det må vi nesten komme tilbake til.

Forhandles videre

SV har tidligere krevd mer målrettet strømstøtte til sårbare grupper, og dette forhandles det fortsatt om i finanskomiteen på Stortinget.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt fornøyde med at det er flertall for regjeringens oppjustering av strømstøtten. Situasjonen med de ekstraordinært høye strømprisene er kritisk for mange, sier de energi- og miljøpolitiske talspersonene Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) i en uttalelse.

SV opplyser at det for dem er viktig å hjelpe de som sliter mest med de skyhøye strømregningene.

– Derfor jobber vi med det nå i de videre forhandlingene som pågår i finanskomiteen, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Pinlig

Rødt er ikke imponert over det de tre partiene har kommet til enighet om, og mener regjeringen er bakpå i strømpolitikken.

– De leverer ikke varene. At SV skal være en dørmatte for denne politikken er pinlig, sier Rødts Sofie Marhaug, som er 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Hun påpeker at av den forsterkede pakken på 3,4 milliarder går hele 1,4 milliarder til å ta igjen etterslepet for desember fordi regjeringen trodde prisene skulle være lavere.

– Det er veldig spesielt at SV ikke har klart å bevege regjeringen en tomme når strømpakken nå forsterkes, sier hun.

Flere grep

De viktigste tiltakene i strømpakken, utover direktestøtten på strømregningen, oppsummeres slik av SV og regjeringspartiene:

* Redusert elavgift (2,9 milliarder kroner), økt bostøtte (1,2 milliarder kroner), økt støtte til studenter (96 millioner kroner), økt støtte til kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp (400 millioner kroner), støtte til Enøk-tiltak gjennom Enova (100 millioner kroner), midlertidig tilskudd til veksthusnæringen: 170 millioner kroner.