Forskning har lenge vist at sosial isolasjon påvirker folks helse i negativ forstand, og ensomhet har faktisk blitt vurdert som like farlig som både fedme, røyk og alkoholisme.

En rekke studier viser at ensomhet og sosial isolasjon øker sjansen til å få hjerteinfarkt og slag, skriver Forskning.no.

- Det å ha sosial støtte fra en kjæreste eller mennesker som er i en lignende livssituasjon som deg selv er bra for helsa di, og sosialt isolerte eller ensomme mennesker har ikke nødvendigvis de samme mulighetene for den type støtte, sier Christian Hakulinen, professor i psykologi ved Helsingfors universitet, til TIME.

Men kan det være andre faktorer enn selve ensomheten som øker sjansen for disse helseproblemene?

LES OGSÅ: Ny forskning: D-vitamin reduserer dødelighet for de med hjerte- eller karsykdommer

Kommer av andre årsaker

Det har Hakulinen og hans kolleger sett nærmere på. De undersøkte 480.000 voksne mennesker fra Storbritannia i alderen 40 til 69 år. Gjennom syv år studerte forskerne deres sosiale liv, medisinsk historie og livsstil. De målte også høyde, vekt, BMI og grepsstyrke.

Studien er publisert i den medisinske journalen Heart.

Forskerne skiller mellom det å være ensom og å leve i sosial isolasjon. Mennesker som er sosiale og har venner de treffer jevnlig, kan fortsatt føle seg ensomme. Det å leve i sosial isolasjon definerte forskerne derimot som å bo alene, ha besøk av venner og familie mindre enn én gang i måneden og ikke delta på faste, sosiale arrangementer, som fotballtrening eller syforening, i løpet av en vanlig uke.

LES OGSÅ: Tar du C-vitamin mot forkjølelse? Forskning viser at det er noe annet som fungerer bedre

I utgangspunktet så det ut til at sosial isolasjon førte til 43 prosent større sjanse for hjerteinfarkt og 39 prosent større sjanse for hjerneslag. Ensomhet økte risikoen for hjerteinfarkt med 49 prosent og risikoen for hjerneslag med 36 prosent.

Men etter å ha trukket fra biologiske, helsemessige og sosioøkonomiske faktorer, var tallene noe annerledes: Sosial isolasjon førte til 7 prosent større sjanse for hjerteinfarkt og 6 prosent større sjanse for hjerneslag, mens ensomhet økte risikoen for hjerteinfarkt med 6 prosent og hjerneslag med 4 prosent.

- Dette indikerer at den største årsaken til den økte risikoen kommer av kjente risikofaktorer som fedme, røyking, lav utdanning og allerede eksisterende kroniske sykdommer, sier Haukulinen.

Færre å lene seg på

Tallene over gjelder mennesker som opplever hjerteinfarkt eller hjerneslag for første gang. Blant de som allerede har hatt hjerteproblemer eller slag, ser tallene noe annerledes ut.

Blant disse menneskene ser det ut til at sosial isolasjon fører til 25 prosent risiko for nye hjerteinfarkt og 32 prosent økt risiko for nye slag.

Forskerne tror det kan ha sammenheng med at ensomme eller sosialt isolerte mennesker har færre mennesker å lene seg på når de blir syke, noe som kan forlenge sykdomsperioden og igjen øke sjansen for å bli syk på nytt.