Kontraktene omfatter så å si alle Equinor-opererte felt på norsk sokkel, og har i utgangspunktet en varighet på fire år, opplyser selskapet, som nylig byttet navn fra Statoil. I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år.

Kontraktene har en beregnet verdi på 30 milliarder kroner, og er de største Equinor/Statoil har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice, ifølge direktør Pål Eitrheim for anskaffelser.

De nye kontraktene vil sysselsette rundt 2.000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger. De erstatter dagens servicekontrakter som utløper 31. august. Kontraktene legger opp til nye måter å samarbeide på, der serviceleverandørene får større ansvar for tjenester enn tidligere.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses. Samarbeidsformen baserer seg på at vi alltid opererer etter beste praksis, og at vi hele tiden tar med oss læring på tvers av operasjonene, sier direktør Geir Tungesvik for boring og brønn.

Samhandlingsmodellen er testet ut på Johan Sverdrup fase 1, Aasta Hansteen, Mariner og Cat J-riggene Askeladd og Askepott, med svært gode erfaringer både på sikkerhet og effektivitet, ifølge Tungesvik.

– Effektive bore- og brønnoperasjoner er avgjørende for å oppnå forlenget levetid og få ut størst mulig verdier fra våre felt. Bruk av ny teknologi og en effektiv samhandling mellom oljeselskaper og leverandørene må da til. Hvilke gevinster man klarer å hente ut gjennom den nye samarbeidsmodellen som ligger i disse kontraktene blir spennende å følge over de kommende årene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

(©NTB)