Bråthen, som er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen i Kongsberg onsdag 13. oktober, møtte selv opp da det onsdag ble holdt nytt rettsmøte for å prøve vilkårene for fortsatt fengsling. For retten begjærte 38-åringen seg løslatt fra varetekt etter at han formelt har vært fengslet i tiden han har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene skjedde.

– Han mener det ikke lenger er noen fare for gjentakelse av nye kriminelle forhold, og at vilkårene for fortsatt å holde ham varetektsfengslet derfor ikke er til stede, sier Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, til NTB. Forsvareren sier til Drammens Tidende at Bråthen nå også erkjenner straffskyld i saken.

38-åringen skal tidligere også ha begjært seg utskrevet fra sykehus og klaget på vedtaket om tvangsinnleggelse. Denne begjæringen ble imidlertid trukket før den ble formelt behandlet.

Angrer og erkjenner straffskyld

Buskerud tingrett fulgte ikke 38-åringens begjæring om løslatelse, men politiets krav om åtte nye uker i varetekt.

Tingrettsdommer Kari Bryde Ødegården skriver at Bråthen har erkjent de faktiske forhold, og at han må regne med en lengre fengselsstraff eller særreaksjon dersom han blir dømt i henhold til siktelsen. Ut ifra de samlede opplysningene i saken mener dommeren at Bråthen sannsynligvis ikke er tilregnelig.

I onsdagens fengslingsmøte uttalte Bråthen både at han angrer på handlingene og at det var et engangstilfelle.

Retten mener likevel at det samlet sett foreligger en gjentakelsesfare og peker på både handlingenes alvorlighetsgrad kombinert med Bråthens historikk.

– Siktede uttaler selv at handlingene var motivert av, eller i alle fall utløst av, et ønske om gjenfødelse, skriver tingrettsdommeren i kjennelsen.

Samme gjentakelsesfare

Politiet mener at Bråthen fremdeles formelt skal holdes fengslet selv om han også er tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

– Han er innlagt på sykehuset etter vedtak fattet med begrunnelse i helseloven, men vi mener han også bør holdes varetektsfengslet. Vi mener det er den samme fare for gjentakelse som ved tidligere fengslingsmøter, sier politiadvokat Odd Skei Kostveit til NTB.

Politiadvokaten sier at etterforskningen etter angrepene i Kongsberg den fatale kvelden i oktober er helt i sluttfasen. Etterforskerne i Sørøst politidistrikt mangler bare en teknisk rapport fra Kripos om farepotensialet for pil og buen som Bråthen skjøt etter flere personer med, samt den rettspsykiatriske rapporten fra de tre sakkyndige som er oppnevnt i saken.

Forskjøvet frist

– De sakkyndige hadde opprinnelig frist til 1. februar med å levere sin rapport, men har på grunn av sakens store omfang fått forlenget fristen til midten av februar, sier Kostveit.

Politiadvokaten sier han regner med å kunne sende saken til påtalemessig vurdering og avgjørelse hos statsadvokaten og Riksadvokaten i månedsskiftet februar-mars. Etter planen skal rettssaken mot 38-åringen starte allerede i mai, og Buskerud tingrett har reservert tid fra 11. mai og fem uker framover. Noen endelig plan for gjennomføringen av saken er imidlertid ikke klar, og både domstolen og påtalemyndigheten opplyser at det kan bli endringer i gjennomføringen.

Fem personer ble drept og flere andre skadd da 38-åringen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue og stikkvåpen onsdag kveld 13. oktober. Flere av drapene skjedde innendørs hjemme hos ofrene.

Bråthen ble pågrepet over en halv time etter at angrepet startet inne i en dagligvarebutikk.

Politiet har gitt uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet. 38-åringen kan ha lidd av vrangforestillinger, ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport.

(©NTB)