Gå til sidens hovedinnhold

Etterforskning i Nora Mørk-saken kan bli spredt til «hele landet»

15 personer er anmeldt for å ha spredt private bilder som ble stjålet fra telefonen til håndballstjernen.

I september i fjor fikk håndballstjernen Nora Mørk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag, ifølge Mørk selv.

– Det er en som har vært inne i mitt privatliv, stjålet noe fra meg og valgt å dele det med alle. Det har knekt meg, sa Mørk i et intervju med TV 2 i november.

Til sammen 15 identifiserte personer er anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt hennes private bilder, og er under politietterforskning.

- Hvert enkelt tilfelle skal etterforskes hver for seg. Vi har en diskusjon hos oss nå på hvordan vi skal etterforske saken. De straffbare forholdene (spredning av bilder) har skjedd fra ulike steder i landet, dette gjør det mer komplisert.

- De ulike personene holder til i «hele landet» så det kan være at saken deles opp og at hver enkelt sak etterforskes av lokalt politi, sier etterforskningsleder ved Larvik politistasjon Knut Vidar Vittersø til Nettavisen.

- Vil bli ferdig med alt på en gang

Han hadde ikke oversikt over hvor mange av landets politidistrikter de anmeldte tilhører da Nettavisen snakket med ham onsdag formiddag.

Les også: Mørk: - Skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg

Advokatforeningens faste utvalg for bistandsadvokater er kritisk til at etterforskning av straffesaker deles opp og spres til ulike polititjenestesteder i landet.

- Min erfaring er at en fornærmet som blir utsatt for straffbare handlinger generelt ønsker å få saken avgjort så raskt som mulig, og bli ferdig med alt på en gang. Der det foreligger likeartede straffbare forhold mot en fornærmet, veier også hensynet til samfunnets ressursbruk og anklagedes forventning om likebehandling tungt i favør av å samle etterforskning og pådømmelse på ett sted, sier advokat Sjak R. Haaheim til Nettavisen.

Han er medlem utvalget for bistandsadvokater og understreker at han kun uttaler seg generelt grunnlag, om saker der det er én fornærmet og mange anklagede for likeartede straffbare handlinger spredt geografisk.

Det er stjerneadvokaten John Christian Elden som bistår fornærmede Mørk i saken.

- Det er mest naturlig at det påtalebehandles samlet, men lokale politidistrikt vil vanligvis bistå ved avhør. Det viktigste for oss er at sakene underkastes en forsvarlig behandling, sier han til Nettavisen.

- Hun har gitt forklaring til én person og det er jo det beste. Det hadde også vært fordel om hun kunne forholde seg til én rettssak, dersom sake skulle komme inn for domstolene.

Kan vrake landslaget

I januar uttalte Elden seg kritisk til at idretten ikke i tilstrekkelig grad tar vare på fornærmede i straffesaker ved å tilby dem gratis juridisk bistand. Utspillet kom etter at det ble kjent at de stjålne bildene var tilkommet spillere på det norske herrelandslaget i håndball. Mørk fikk avslag på sin forespørsel om penger til juridisk bistand fra Norges Håndballforbund.

Mørk har også truet med å trekke seg fra landslaget på grunn av den åpne konflikten med forbundet.

Les også: Nora Mørk legger ut bilder av menn som delte de private bildene av henne

Her kan du tipse Nettavisens journalist per mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Å spre etterforskning for samme type sak på mange steder, er en unødvendig belastning for politiets og påtalemyndighetens allerede knappe ressurser. Det er også en betydelig ekstrabelastning for fornærmede, som får mange politistasjoner å forholde seg til, spredt geografisk og i tid. Med straffeforfølgning spredt i tid og rom blir det vanskeligere for fornærmede å komme forbi straffesaken og videre i livet. For politiet og påtalemyndigheten blir det mangedobbelt arbeid, på mange steder samtidig.

- Hvis det tas ut tiltale mot mange anklagede for liknende forhold mot samme fornærmede på mange kanter av landet, oppstår noen spørsmål: Skal da fornærmede reise i skytteltrafikk mellom domstolene, og ha rettsoppmøte nærmest som deltidsjobb over tid?

- Hva med ekstrabelastningen for allerede hardt pressede domstoler og anklagere? Hva med de anklagedes naturlige forventning om likebehandling av saker? Jeg mener at både samfunnet og partene kan ha mye å tjene på å etterforske og straffeforfølge mange saker med en fornærmet på ett sted.

- Også for den som er anklaget, må det være en fordel med at sakene samles til felles pådømmelse på ett sted. Da kan samme domstol ta stilling til skyld og straff samlet for alle de anklagede, og mulighetene for likebehandling av de anklagede øker.

Les også: Mørk-skandalen en vekker for langrennskvinnene

Mørk: - Hver dag har vært slitsom

Den profilerte håndballstjernen har vært på Stortinget og fortalt politikere hvor knalltøft det er å oppleve at private bilder blir spredt på nett.

– Livet mitt har forandret seg veldig. Jeg har gått fra å ha det bra til å kjenne på at selvtilliten har forsvunnet. Hver dag har vært slitsom. Det er tøft å stå i det. Jeg tror ikke folk skjønner hva det gjør med en person, sa Mørk i TV 2-intervjuet.

Politiet forsikrer om at de behandler alle anmeldte forhold.

- Til denne saken har vi satt av nødvendige ressurser, og dette er en sak som etterforskes. Det vi får inn av saker skal prioriteres, sier Vittersø.

- Generelt kan jeg si at digitale lovbrudd er et økende problem. Det skjer også andre ting, men vi har satt av det vi mener er nødvendig av ressurser.

Les også: Ekspert reagerer: - En trist sak

Til sammen 11 personer har fått et skriftlig krav om erstatning på 150.000 kroner fra Mørks advokat. Noen av dem har valgt å legge kortene på bordet og punge ut, men Elden vil ikke si noe om størrelsen på beløpene med dem det er inngått avtale med.

- Det er i saken inngått forlik med betaling, det er gitt tilbakemeldinger gjennom advokater som erkjenner erstatningsansvar, men vil diskutere beløp, det er noen som har nektet å ta imot brevene våre og det er et par som har avvist kravene uten begrunnelse eller advokatbistand, sier Elden.

- Vi har avventet svar i alle saker, og går nå i dialog med advokatene som vil diskutere erstatningens størrelse, samtidig som vi fremmer forliksklager eller tar det med i straffesaken for de øvrige.

Én mann i Telemark har tilstått å ha spredt noen av Mørks private bilder og er bøtelagt med 15.000 kroner.

Kommentarer til denne saken