De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge, melder TV 2. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølging eller soning.

Politiet sier også at flere tusen av disse etterlyste får støtte fra Nav, mens de er på rømmen.

Les også: - Stopper ikke NAV-utbetaling til utviste kriminelle

Egil Jørgen Brekke, leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, sier til kanalen at de vet at mange oppholder seg i utlandet, og at de mottar støtte fra Nav samtidig som de er etterlyst. Det vil si at norske myndigheter finansierer kriminelles muligheter til å unnvike norske myndigheter.

Politiet selv ønsker en lovendring, og at Nav skal ha myndighet til å stanse utbetaling til de som er dømt for grove forbrytelser og oppholder seg i utlandet.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier dette er en uakseptabel problemstilling som det må gjøres noe med.

– Vi vil jobbe fram endringer i straffeprosessloven som gjør det mulig å gå administrativt inn for å stoppe disse trygdeutbetalingene, sier Amundsen.