Få dobbel lønn under pappaperm

Foto: (Foto: Scanpix)

Fleksible regler gjør det mulig for fedre å heve dobbel lønn mens de er sammen med barnet.

30.08.10 13:00

De siste årene har fedrekvoten økt kraftig fra fire til ti uker og en mulig utvidelse til 14 uker er på trappene. Fedrekvoten er en lovregulert permisjonsrett og det er derfor far selv som bestemmer når fedrekvoten han ønsker å avvikle kvoten.

- Det gjør at stadig flere fedre som ikke slipper unna jobben velger å ta pappaperm i sin egen ferie. Det betyr at far ikke får mer tid med barnet, slik intensjonen med ordningen er, men derimot dobbel lønn i ferien i form av både feriepenger og foreldrepenger, sier juridisk rådgiver Anne Cathrine Strekerud Gjøs i konsulentselskapet Infotjenester til NA24.

Tre sommerferier med dobbel lønn
I prinsippet kan fedre dele opp fedrekvoten slik at den faller sammen med tre etterfølgende sommerferier.

- I en travel hverdag kan det være vanskelig å finne tid for avvikling av både fedrekvote og ferie. Derfor er det mange fedre som nå kombinerer ferieavvikling med avvikling av fedrekvoten, sier Strekerud Gjøs.

Hun opplyser at når arbeidsgiver aksepterer oppdeling av fedrekvoten kan uttaket skje over tre ferieår.

- Dersom den ansatte og bedriften ønsker å stykke opp perioden er det viktig at det inngås en skriftlig avtale om hvilke tidsperioder fedrekvoten skal avvikles innenfor og at far får aksept fra NAV-kontoret om utsettelse av perioden, sier Strekerud Gjøs.

Delvis utak av fedrekvoten
Fedrekvoten kan også avvikles som delvis permisjon - da med graderte foreldrepenger.

Ifølge Strekerud Gjøs kan arbeidsgiver motsette seg delvis permisjon dersom dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

- Ordlyden «vesentlige ulemper» betyr at arbeidstaker stiller ganske sterkt i forhold til et delvis uttak av fedrekvoten, i motsetning til ønsket om å dele fedrekvoten opp i perioder der arbeidsgiver har mer styringsrett, sier hun.

Skulle far velge å ikke ta ut hele fedrekvoten kan den ikke overføres til mor.

- Dersom far ikke avvikler hele fedrepermisjonen vil mor ikke kunne få overført den til seg, bortsett fra i de tilfeller hvor far er for syk til å ha omsorg for barnet.

Hun minner om at fedrekvoten må være avviklet innen barnet fyller tre år.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag