Det kommer fram i Folkehelseinstituttets faglige grunnlag, som de har overlevert Helsedepartementet.

Foreløpig ser det ikke ut til at beskyttelsen etter to vaksinedoser er svekket i befolkningen under 65 år, men økende smitte i samfunnet øker risikoen for at flere blir smittet og alvorlig syke, heter det videre.

En oppfriskningsdose til denne gruppen kan øke beskyttelsen, men effekten og varigheten er usikker.

– Det er også et faktum at en stor del av verdens land har svært lav vaksinasjonsdekning, og at en eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18–64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag, heter det.

Folkehelseinstituttet har startet arbeidet med å legge til rette for logistikk og forberedelse for å vaksinere med en oppfriskningsdose i aldersgruppen 18–64 år, slik at man er forberedt på å gjennomføre dette, dersom det skulle bli besluttet.

(©NTB)