*Nettavisen* Nyheter.

Fallo må betale seks millioner

OSLO TINGRETT (TV 2 Nettavisen): Erik Fallo er i Oslo tingrett dømt til 12 års fengsel for fem giftdrap med metanol. I tillegg må han ut med seks millioner kroner.

04.05.05 22:22

Medtiltalte Per Erik Fossum fikk fem års fengsel for sin rolle i saken.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett må Erik Fallo tåle inndragning med seks millioner kroner. Fossum måtte til sammenligning tåle inndragning med 38.000 kroner. Fossum anket dommen på stedet.

Dømt for fem giftdrap
Erik Fallo er dømt for forsettelig giftdrap på fem personer, og uaktsomt drap på en person. I tillegg er han dømt for å ha påført en person uhelbredelige skader, samt ytterligere ett tilfelle av forgiftning med metanol-

” I tillegg til de forgiftninger som faktisk skjedde, var det stor risiko for at adskillige flere mennskere ville blitt forgiftet og i verste fall omkomme. Det kan ikke tilskrives Fallo at det ikke skjedde”, heter det i domsslutningen.

Fallo var også tiltalt for giftdrap på ytterligere en person, men retten kunne ikke se at det var tilstrekkelig bevist at Fallo sto bak innførselen og videresalget av spriten som vedkommende drakk.

I dommen heter det at retten finner det bevist at Fallo bevisst unnlot å fortelle at spriten han solgte inneholdt metanol eller bevisst unnlot å handle da han ble klar over faren for forgiftning. "Hvis Fallo hadde varslet politiet når han visste om faren for forgiftning, ville vedkommende ikke drukket spriten", står det i et av punktene i dommen.

To timer og 15 minutter tok det å lese opp den omfattende metanoldommen, som ble avsagt ved dissens. Under hele opplesningen tviholdt Fossum om hodetelefonene for å få med seg det som ble sagt.

Uaktsomt drap
Fossum ble på sin side dømt for uaktsomt drap på to personer som han hadde solgt metanolholdig sprit til, men retten frifant ham for giftdrap.

- Jeg må si jeg er veldig glad for at jeg i hvert fall ble frifunnet for giftdrap. Ellers er jeg uenig i en rekke av punktene i dommen. Derfor velger jeg å anke, sier Per Erik Fossum.

Etter å ha konferert med sin advokat, anket han dommen på stedet. Han begynnet anken med bevisførselen og straffeutmålingen.

- Skuffet
Erik Fallo møtte ikke i retten, men mottok dommen i Ringerike fengsel, der han sitter varetektsfengslet.

- Jeg rakk så vidt å snakke med Follo, som er skuffet over dommen, men han glad for at straffen er satt lavere enn aktors påstand, sier Fallos forsvarer Tore Eriksen til TV 2 Nettavisen.

Fallo vil benytte seg av 14 dagers betenkningstid før han tar stilling til en eventuell anke i saken.

Eriksen sier han er overrasket over at retten i hele dommen legger til grunn at hans kilent ikke har gjort forsøk på å forhindre at folk drakk den dødelige spriten. Det stemmer ikke med det Fallo selv har forklart. Han synes ellers dommen er noe streng.

Mildere dom
Aktoratet ønsket 16 og 9 års fengsel for de giftdrapstiltalte Erik Fallo (58) og Per Erik Fossum (76). Påtalemyndigheten krevde også at Fallo skulle betale 6 millioner og Fossum 38.000 kroner til statskassen for inntektene de hadde av illegalt spritsalg i 2002 og 2003. Det gjalt også metanolholdig sprit som førte til at flere personer døde.

I tillegg til dommmen for giftdrap og uaktsomt drap, er Erik Fallo dømt for ulovlig å ha smuglet og solgt 70.000 liter smuglersprit.

Per Erik Fossum er dømt for å ha videresolgt store mengder sprit som var ulovlig innført, samt for å ha oppbevart en ulovlig gasspistol.

Smuglet og solgte
Ifølge tiltalen skal Fallo ha smuglet sprit til Norge og solgt det videre høsten 2002. Fallo har under rettsforhandlingen hevdet at han ikke visste om at spriten inneholdt metanol, og at han gjorde det han kunne for å varsle sine kjøpere og samle inn sprit. Men påtalemyndigheten mener å ha bevist at 58-åringen solgte smuglersprit også etter at han ble klar over at smuglerspriten var dødelig.

Retten festet ikke lit til Fallos forklaring om at han hadde gjort det han kunne for å samle inn de partier med sprit han hadde solgt videre.

Per Erik Fossum skal ifølge tiltalen ha solgt metanolholdig sprit fra Fallo til to personer som senere døde av metanolforgiftning. Påtalemyndigheten mener at han videresolgte spriten på tross av at han hadde blitt gjort oppmerksom på av andre at spriten hadde rar lukt og smak, og at mediene skrev om flere tilfeller av metanolforgiftning.

Flere giftdrap
Dette er den andre dommen der den såkalte giftdrapsparagrafen i straffeloven er tatt i bruk. I april ble to 48 år gamle menn i Moss tingrett dømt til tolv og åtte års fengsel for forsettlig giftdrap i metanolsaken i Østfold. To mennesker døde og fem ble skadd etter å ha drukket metanolholdig sprit fra det såkalte Mosse-partiet høsten 2002.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.