Gå til sidens hovedinnhold

Færre arbeidssøkere etter påsken

Tirsdag er det 208.500 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Antall helt ledige har gått opp, mens det er færre delvis ledige.

Det er i alt 3.200 færre arbeidssøkere nå enn før påske.

– Nedgangen i antallet arbeidssøkere de siste tre ukene skyldes hovedsakelig en nedgang i antall delvis ledige, mens antallet helt ledige har økt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

69.500 personer er nå registrert som delvis arbeidsledige. Det er 5.300 færre enn for tre uker siden.

Flere helt ledige

Antallet helt ledige har økt mest innen butikk- og salgsarbeid, samt reiseliv og transport, som også er yrkesgruppene der antallet delvis ledige har gått mest ned i løpet de tre siste ukene.

Totalt er 121.700 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken og er 2.300 flere enn for tre uker siden.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 139.000 personer, og utgjør nå 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Flere permitterte

Nav har også registrert at antallet permitterte har økt med 800 personer i løpet av de tre siste ukene.

– Det er innen butikk- og salgsarbeid at antall permitterte har økt mest, med 600 flere enn før påske, sier Holte.

I løpet av uke 14 mottok Nav 5.000 nye søknader om dagpenger. Det er 6.100 færre enn tre uker tidligere. Godt over halvparten, 56 prosent av søknadene, gjelder dagpenger ved permittering.

Høyest ledighet i Oslo

Ledigheten i Oslo har sunket med 558 personer sammenlignet med fredag 26. mars. Nå er 37.384 personer registrert som helt eller delvis ledige i Oslo.

Også i hovedstaden er det en økning i antall helt ledige, og en nedgang i antall delvis ledige.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis ledige, med henholdsvis 6,6 prosent og 2,9 prosent. Tilsvarende tall for hele landet er henholdsvis 4,3 og 2,5 prosent.

Reklame

Dette må til for å få den beste renten på boliglånet