Færrest blir mobbet på videregående.

I undersøkelsen svarer 7 prosent av elevene på sjuende trinn på barneskolen at de har blitt mobbet. Det er ned fra 7,2 prosent i 2017.

Blant elevene på tiende trinn på ungdomsskolen svarer 6,7 prosent at de har blitt mobbet. I 2017 var denne andelen 8 prosent.

I første klasse på videregående skole svarer 4,4 prosent at de har blitt mobbet, mot 5 prosent i 2017.

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år. Elevene på sjuende trinn, tiende trinn og første klasse på videregående (VG1) svarer på undersøkelsen.

Det er minst mobbing på VG1 i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, viser de fylkesvise tallene. Her oppgir 3,4 prosent av elevene at de har blitt mobbet de siste månedene, som er de laveste tallene i hele undersøkelsen.

I Oslo oppgir 6 prosent av elevene her at de har blitt mobbet, og fylket har dermed mest mobbing på VG1.

Det høyeste mobbetallet i undersøkelsen sett under ett, er på 7. trinn i Troms, der 8,5 prosent av elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Elevenes interesse for å lære på skolen, hvor godt de liker skolearbeid og hvorvidt de gleder seg til å gå på skolen, går ifølge undersøkelsen ned det siste året både i barne- og ungdomsskolen.

Motivasjonen for å gå på skole har særlig blitt mindre for elevene på sjuende trinn i Østfold, Akershus, Vestfold, Hordaland og Troms fra 2015 til 2018.

(©NTB)