Oslo kommunes publikumsundersøkelse, som gjennomføres hvert fjerde år, viser at tilfredsheten med flere kommunale tjenester går ned.

Blant annet viser den nedslående resultater for Oslo-skolen, noe som får Høyre til å reagere.

- Dette er byrådets eksamen, og pilene i Oslo-skolen peker i feil retning. Andelen som er meget fornøyd med barneskolen og ungdomsskolen går ned. Særlig er nedgangen for ungdomstrinnet oppsiktsvekkende og bekymringsfull, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) til Nettavisen.

Les også: Slik ble Stovner skole blant de beste i landet

- Alarmen bør gå

Tilfredsheten for ungdomsstrinnet (8-10 klasse) går ned med hele sju prosentpoeng fra forrige publikumsundersøkelse i 2014.

Tallene går ned fra 61 prosent som var meget/svært fornøyd, til 54 prosent i dag. Fem prosent oppgir at de er direkte misfornøyd.

- Alarmen bør gå når knapt halvparten er fornøyd med ungdomsskolene i byen vår, sier Tybring-Gjedde, som mener flere tiltak må til.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er imidlertid uenig i kritikken. Se hennes tilsvar lenger ned i saken.

Høyre mener løsningen ligger i å etablere flere profilskoler på ungdomstrinnet med mer fordyping for elevene, at det innføres praktiske håndsverksfag som valgfag og at det satses på etter- og videreutdanning av ungdomsskolelærerne (se alle forslagene i faktaboks lenger ned).

Her kan du lese hele undersøkelsen (ekstern lenke)

For barneskolene har det vært en nedgang i de som er meget fornøyd på to prosentpoeng, mens tallene for private og videregående skoler, er på det samme nivået som forrige undersøkelse for fire år siden. Samtidig har skolefritidsordningen en oppgang i populariteten på to prosentpoeng. 58 prosent er meget/svært fornøyd med de tjenestene.

Les også: Her er de beste barneskolene i nasjonale prøver

- Stryk i eldreomsorgen

Men det er ikke bare skolene Oslo-folk er mindre fornøyd med. Også når det gjelder eldreomsorg er det en nedgang: Andelen som er svært fornøyd med byens sykehjem, har gått ned fra 37 til 27 prosent - og andelen som er svært fornøyd med hjemmetjenesten har gått ned fra 44 til 34 prosent.

- Dette er resultatet til tross for at byrådet innførte eiendomsskatt og til tross for at byrådet har rekordstort handlingsrom. Med andre ord, byrådet får stryk i eldreomsorgen og på ungdomsskolen i Oslos største publikumsundersøkelse, sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg til Nettavisen.

Les også: Oslo best i landet på nasjonale prøver

- Svært avslørende

For barnehagene går imidlertid tilfredsheten opp med fire prosentpoeng. 69 prosent svarer at de er meget/svært fornøyd med barnehagene.

«Vi finner likevel at kvinner i større grad enn menn er fornøyd med barnehagetilbudet. De yngste mellom 18 og 29 år er klart mindre fornøyde foreldre enn de i aldersgruppene 30 år eller eldre. De med høyeste utdannelse er også mer fornøyd med barnehagetilbudet enn øvrige», står det i rapporten om undersøkelsen.

- I Oslo-barnehagen er det en mindre økning i andelen som er svært fornøyd, men det er veldig store forskjeller mellom bydelene. Når byrådet nedprioriterer systematisk oppfølging av barnehagene er dette resultatet. Det blir et sjansespill om barna får den gode barnehagedagen de har rett på, sier Tybring-Gjedde.

Hun og Lae Solberg reagerer også på at byrådet ikke lenger skiller mellom private og kommunale barnehager. I 2014 var det nemlig 13 prosentpoeng flere som var fornøyd med de private barnehagene enn de kommunale.

- Dette er svært avslørende. I stedet for å lære av de private barnehagene der foreldre er mer fornøyd, prøver byrådet å legge lokk på tallene. Det vitner om et byråd som prioriterer ideologi i stedet for kvalitet, mener Lae Solberg.

Les også: Private barnehager varsler gigantkrav mot Oslo kommune

- Høyres snevre kunnskapsforståelse

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), fnyser bare av kritikken.

- Jeg leser publikumsundersøkelsen som et bevis på at byrådets målrettede arbeid for en mer helhetlig tilnærming til skole er helt nødvendig. Alt for lenge har elevene blitt ensidig veiet og målt etter Høyres snevre kunnskapsforståelse, sier Thorkildsen til Nettavisen, og legger til:

- Det er derfor interessant å se at Høyre selv er i ferd med å forlate sin gammeldagse politikk og løfter fram behov for satsing på praktiske og estetiske fag. Det er bare å si fra hvis de trenger å adoptere mer god SV-politikk.

Thorkildsen sier de kjenner utfordringene på ungdomstrinnet blant annet fra elevundersøkelsen, som viser at ungdomsskoleelever over lang tid har hatt en svært lav motivasjon. I tillegg til at Oslo-undersøkelsen viser en økning i både skolerelatert stress og press.

- Dette er noe av bakgrunnen for byrådets store satsinger for denne ungdomsgruppa. Vi har satt av 74 millioner i kommende fireårsperiode til utviklingsarbeidet «Trygge og varme ungdomsskoler» og vi har allerede svært gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og rektorer som er med i den første gruppen av skoler i dette arbeidet, sier hun.

Les også: Raymond Johansen: - Inga Marte Thorkildsen har min tillit

- På sviktende grunnlag

Thorkildsen opplyser at de også jobber med en byrådssak om hvordan de skal skape mer motiverende ungdomsskoler.

- I tillegg jobber vi med en sak om elever som går ut av grunnskolen med høyt fravær og lave karakterer. I alle våre innsatser er elevene selv sentrale samarbeidspartnere og rådgivere. Elevene har nemlig mye kunnskap om eget liv og er de største ekspertene på hvordan det er å være elev i dag, sier byråden.

Når det gjelder kritikken om at byrådet ikke lenger skiller mellom private og kommunale barnehager i undersøkelsen, mener hun Høyre også bommer.

- Tybring-Gjedde uttaler seg på sviktende grunnlag når hun antyder at Oslo kommune forsøker å unndra informasjon om private barnehager, sier Thorkildsen, og begrunner endringen med at personer med innvandrerbakgrunn har vært underrepresentert i undersøkelsen.

- Det kan skyldes vansker med å forstå nyanser i spørsmålene. Begge driftsmodeller er basert på offentlige midler og det var et ønske om å gjøre spørsmålene tydelige og dermed lettere å besvare. Man valgte derfor ikke å skille på private og offentlige barnehager, sier hun.

Les også: Siv Jensen om Oslo-byrådet: - Jeg begriper ikke hva de holder på med

- Vil gjøre Hagen rikere

Også eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) avfeier kritikken.

- Høyresidens viktigste valgløfte i eldreomsorgen er å gjøre Stein Erik Hagen, Øystein Stray Spetalen og flere egne Høyre-politikere rikere. For når høyresiden går til valg på å fjerne deler av eiendomsskatten, tar de fra eldreomsorgen og gir til dem som har mest fra før, sier Tellevik Dahl, og fortsetter:

- Kritikk fra en stortingsrepresentant, langt unna Oslos eldreomsorg, i et parti som nedprioriterer eldreomsorg, er rett og slett lite troverdig.

Hun viser til en fersk pårørende- og beboerundersøkelser, der 8 av 10 er fornøyde med tjenestene på sykehjem.

- Brukerundersøkelsen vi gjennomførte i hjemmetjenesten i fjor hadde like positive resultater. At publikumsundersøkelsen viser at folk mener det fortsatt er utfordringer i eldreomsorgen, er jo en viktig grunn til at Høyre-byrådet ble kastet for tre år siden. Folk ønsker en bedre eldreomsorg, ikke Høyres stoppeklokker og privatisering, sier byråden.

Les også: Byrådet bryter samarbeidet med to private Oslo-sykehjem

9828 har svart

Totalt 9828 personer har svart på publikumsundersøkelsen, noe som er en svarprosent på 34 prosent. Undersøkelsen kunne besvares enten skriftlig eller et digitalt. Responsen blant de yngste er klart lavere enn blant de eldste. Mens kun 28 prosent har svart i aldersgruppen 18-29 år, har 41 prosent svart blant de i gruppen 60 år eller eldre.