Nye tall fra SSB viser at det var en nedgang i soningsdager i norske fengsler gjennom pandemien.

I snitt satt det daglig 3.030 personer i fengsel i Norge i fjor, noe som er en nedgang på 8,5 prosent fra året før.

Unntaket er antallet mennesker i forvaring, hvor det gjennomsnittlige antallet innsatte økte med 9 prosent.

Fra mars 2020 ble smittevern prioritert også i fengselsvesenet. Fremskutte løslatelser, inkludert fremskutte prøveløslatelser, gjorde at antallet innsatte ble betydelig redusert mellom mars og mai.

Samtidig som antallet innsatte gikk ned, økte bruken av soning med fotlenke. Nyinnsettelser med fotlenke økte med 8 prosent fra 2019. For første gang var det flere nyinnsettelser til fotlenkesoning enn til fengsel.

(©NTB)