Det er nesten slutt på at de yngste i Norge oppnår høyere utdanning enn sine foreldre. Utdanningsnivået er høyt, men det ligger ikke an til å stige mye mer, skriver Finansavisen.

En tredel av Norges befolkning over 16 år har utdanning på universitets- og høyskolenivå, ifølge SSBs ferskeste tall. I aldersgruppen 25 til 34 er andelen nesten 48 prosent.

For hver ny kohort i Norge synker andelen som oppnår høyere utdanning enn sine eldre. Rundt 42 prosent av dagens 55–65-åringer overgikk sine foreldre. Blant dagens 36–45-åringer var andelen sunket til 30 prosent, mens blant dagens 26–35-åringer er andelen nede i 23 prosent. Det betyr at omtrent like mange unge ender med lavere som med høyere utdanning enn sine foreldre.

– Det er et paradoks at vi i Norge har høy sosial mobilitet når det gjelder inntekt, men ganske lav når det gjelder utdanning, sier professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole.

Han viser til at Norge helt siden andre verdenskrig har hatt høy sosial mobilitet, ved at unges inntektsnivå i liten grad er bestemt av foreldrenes inntektsnivå.

– Vi har nådd et relativt høyt utdanningsnivå, selv om det langt ifra er høyest i verden. Men de fleste som tar høy utdannelse i Norge, har selv foreldre med høy utdannelse. Det gjelder mer enn 70 prosent av norske studenter, og det er omtrent samme andeler som vi finner blant annet i USA og Storbritannia.

Salvanes mener dette viser at rekrutteringen til høyere utdanning fortsatt er skjev.

(©NTB)