*Nettavisen* Nyheter.

Felles nordisk innsatsstyrke

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

For å styrke det nordiske samarbeidet, ønsker Thorvald Stoltenberg en styrke som kan stabilisere urolige stater.

09.02.09 14:26

De nordiske landene ønsker å styrke samarbeidet, og mandag la Thorvald Stoltenberg frem et 13-punkts forslag til de nordiske utenriksministere på ekstraordinært nordisk utenriksministermøte mandag.

Stoltenberg står bak den uavhengige rapporten, etter å ha blitt bedt av de nordiske utenriksministerne sist sommer, om å utarbeide et forslag.

- I alle nordiske land er det i dag et utbredt ønske om å styrke det nordiske samarbeidet, og det er en utbredt oppfatning at de nordiske landene, som følge av sin geografiske nærhet til hverandre, har mange sammenfallende utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, uavhengig av landenes ulike tilknytninger til EU og Nato, skriver Stoltenberg i innledning til sitt forslag.

Nordområdene
Ikke overraskende har de arktiske områdene fått stor plass, både med tanke på klima, miljø og sikkerhet. Arktis mulighet for å bli en stor leverandør av energi, tilsier ifølge rapporten at det er ønskelig og nødvendig med en aktiv politikk på området.

- En aktiv politikk i Arktis betinger at vi har god oversikt over det som skjer i dette området. Et nordisk havovervåkingssystem vil være viktig i så måte. Et nordisk satellittsystem og et nordisk samarbeid om luftovervåking over Island vil også kunne bidra til å sikre oversikt og bedre kommunikasjon. En nordisk maritim enhet med søk- og redningskompetanse og isbryterkapasitet vil være et viktig instrument for å kunne håndtere eventuelle hendelser i området. Det samme gjelder forslaget om en nordisk amfibisk enhet, men det forutsetter at en slik enhet opparbeider seg en arktisk kompetanse.

Klikk på bildet for å forstørre.

Fredsstyrke
Også et nordisk samarbeide om en fredsbevarende styrke, «Nordic Stabilisation Task Force». er med i forslaget. Det skall bestå av fire enheter: en militær komponent, en humanitær komponent, en statsbyggende komponent (politi, dommere, fengselsbetjenter, valgobservatører m.m.) og en bistandskomponent.

- Det etableres en nordisk innsatsenhet for militær og sivil stabilisering som kan settes inn i stater preget av stor indre uro eller andre kritiske situasjoner som gjør internasjonal innsats ønskelig. Enheten får i oppgave å stabilisere situasjonen og deretter legge forholdene til rette for at de politiske prosessene og staten kan fungere.

Blant de 13 punktene er det også tatt opp spørsmål rundt samfunnssikkerheten, og det foreslås blant annet kompetansenettverk mot digitale angrep og opprettelse av en katastrofe-enhet.

- Tettere militært samarbeid
På det militære området er det foreslått et tettere samarbeid om utdanning og en felles sanitetsenhet, i tillegg til å styrke samarbeidet - landene inngikk en slik avtale i 1994 - på området utvikling og anskaffelse av militær materiell.

- På hærsiden er potensialet stort fordi Danmark, Finland, Norge og Sverige bruker likt materiell. Alle bruker for eksempel ulike modeller av den tyske stridsvognen Leopard 2, det svenske stridskjøretøyet CV-90 og det pansrede finske personellkjøretøyet Sisu Pasi. Et tettere samarbeid for å vedlikeholde og oppgradere dette materiellet vil gi stordriftsfordeler for alle. Det samme gjelder anskaffelse av nytt materiell siden de nordiske landene sammen vil stå sterkere i forhandlinger med produsenter

Et tillegg
De resterende punktene dreier seg om utenrikstjenesten, luftovervåking og en nordisk solidaritetserklæring.

- Et slikt samarbeid vil komme i tillegg til, og ikke i stedet for, de nordiske landenes eksisterende utenriks- og sikkerhetspolitiske forankring, sier Stoltenberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag