Gå til sidens hovedinnhold

Fem dørvakter voldsdømt

Fem dørvakter ved Oslo-utestedene Onkel Donald og Fisk og Vilt dømt for vold mot gjester.

I to dommer denne uka i Oslo tingrett er dørvakter ved populære utesteder dømt for vold mot gjester. Den siste dommen ble avsagt onsdag og i den ble en 31-årig dørvakt dømt til 30 dagers betinget fengsel for voldsbruk mot en gjest på utestedet Fisk og Vilt ved Youngstorget i Oslo.

Episoden skjedde ved 01-tiden natt til søndag 30. august 2009. Den fornærmede i saken var ute på byen med sine kone. Retten beskriver hendelsesforløpet slik (Nettavisen har anonymisert personene):

«Det tok tid før de ble sluppet inn av (DØRVAKTEN), og dette skapte en viss utålmodighet i følget. Da (FORNÆRMEDE) og (KONA) slapp inn, sa hun med oppgitt mine at de burde ha sluppet inn tidligere, fordi det nesten ikke var folk der. (DØRVAKTEN) reagerte på uttalelsen. Han grep derfor armen hennes, og sa ”vi har regler her”, ”det er fullt lenger inn” eller lignende. (KONA) trakk armen raskt til seg, idet hun sa ”slipp meg”. (FORNÆRMEDE), som var foran henne, snudde seg mot dem, og spurte ”hva skjer her” eller lignende. Tiltalte oppfattet dette som en aggressiv henvendelse. Han sa derfor at de måtte forlate stedet. (FORNÆRMEDE) tok det som en spøk, og svarte i lett tone at han i så fall måtte bæres ut. Tiltalte fastholdt at han ville ha dem ut av lokalet, men at han ville hente assistanse først.»

- Uprovosert
Dørvakten kom ifølge Oslo tingrett tilbake med to kolleger og mens en av dørvaktene holder kona til den fornærmede, la den 31-årige dørvakten den fornærmede i bakken med et grep som gjorde at fornærmede fikk problemer med å puste. Så ble han tatt ut på gata, der han ifølge egen forklaring og vitners forklaring ble slått av en eller flere dørvakter.

31-åringen ble ikke dømt for slagene, men for låsegrepet han tok på den fornærmede. Retten skriver dette i forbindelse med straffeutmålingen:

«Ved utmålingen har retten i skjerpende retning vektlagt at det er tale om en uprovosert voldsutøvelse. Den er utført av en dørvakt, som er satt til å ivareta utestedets og gjestenes sikkerhet. Retten mener at tiltalte allerede i den innledende fasen av hendelsesforløpet ble provosert av fornærmedes fremferd uten at det var grunn til det. Fornærmede fremsto ikke som aggressiv, og retten har vanskelig for å se at det var berettiget å ”kaste” ham ut. Denne situasjonen var uansett avsluttet da tiltalte kom tilbake med de to vaktene. Tiltalte valgte allikevel konfrontasjon og vold, hvilket fremstår som helt unødvendig og fullstendig uakseptabelt.

I formildende retning er det ikke noe å bemerke.»

- Hevnaksjon
Fire dørvakter som jobbet ved utestedet Onkel Donald i Universitetsgata i Oslo natt til søndag 15. mars 2009, ble tirsdag dømt til ubetinget fengsel i Oslo tingrett. I rettens skildring av hendelsesforløpet blir det lagt til grunn av et en gjest som blir nektet adgang, slår til en av dørvaktene.

Fire vakter er involvert i det som skjer videre, mannen legges i bakken og påføres håndjern. Deretter blir han ifølge retten utsatt for vold (Nettavisen har anonymisert den fornærmede):

«Etter den bevisføring som har vært ført for retten finner retten det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at vaktene forsettlig tilførte (FORNÆRMEDE) slag, spark og hode/halsgrep mens han lå nede på bakken med 3-4 vakter over seg.»

Og videre:

«Slik retten vurderer situasjonen fremstår selve pågripelsen som en rettmessig handling. Men den behandling fornærmede fikk etter at han var lagt i bakken overskriver klart det som var nødvendig for å nøytralisere fornærmede. Angrepet var da avverget, nødvergesituasjonen over og handlingene fremstår som en hevnaksjon fra de tiltaltes side. Retten peker på at fornærmede var fullstendig overmannet av 4 trente vakter...»

Ringte ikke politiet
Tre av dørvaktene trakk ifølge retten mannen med seg inn i en nødutgang som var skjermet for innsyn og ble borte i åtte til ti minutter. Den fornærmede forklarte i retten at han ble sparket, slått og truet av de tre i nødutgangen.

Retten beskriver det som skjedde slik:

«Avgjørende for retten er tiltaltes forklaring, de omfattende skader som er påvist på fornærmede og de observasjoner som er gjort av vitner om forhold vedrørende fornærmede og vaktene da de kom ut fra nødutgangen. Retten har også lagt vekt på at hele tre vakter var inne bak den lukkede døren i 8-10 minutter med fornærmede som var påsatt håndjern og at ingen av de tre vaktene hadde ringt politiet for bistand.»

6 måneder fengsel
«Vitne XX opphold seg utenfor nødutgangen, han observerte fornærmedes tilstand da han ble ført inn bak døren og hans tilstand da han ble sluppet ut. Han har beskrevet tiltaltes tilstand da han ble ført inn bak døren; fornærmede gikk da delvis uten hjelp, men han ble eskortert av vaktene. Han hadde hendene i håndjern på ryggen.

Da fornærmede kom ut hadde han segnet om på gaten. Håndjernene var da tatt av ham. Han skalv, gråt og hadde store smerter. Han hadde fremstått som meget redd og hadde ikke villet ha hjelp.»

De tre dørvaktene som retten fant hadde utøvd vold i nødutgangen ble dømt til seks måneders ubetinget fengsel, mens dørvakten som bare deltok i voldsutøvelsen utenfor Onkel Donald ble dømt til 30 dager ubetinget fengsel.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg