– Dette er fem dødsfall som kunne vært unngått, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NTB.

I 50 av klagene ble det gitt medhold. I nesten alle medholdssakene var det et sykehus som var ansvarlig for antibiotikabehandlingen, ofte i forbindelse med operasjoner.

I den store sammenhengen er andelen antibiotikasaker liten. NPE anslår at de totalt kommer til å motta omtrent 6.000 klagesaker bare i 2018. Men Castberg understreker at antibiotikaklagene er saker som kunne vært unngått.

Sykehusene og behandlingsstedene har i disse tilfellene ikke gitt den helsehjelpen folk har krav på, mener Castberg.

– Mange har fått et lengre sykdomsforløp med behov for en mer omfattende behandling enn de ville hatt hvis de hadde fått riktig antibiotikabehandling, sier hun.

Alvorlige konsekvenser

I noen av tilfellene har pasientene fått blodforgiftning, fått svekket syn eller hørsel, eller utviklet eller fått forverret en infeksjon.

Pasientene har blant annet fått for høy eller lav dose antibiotika, fått feil type antibiotika eller fått medisinen på feil måte, for eksempel intravenøst i stedet for gjennom munnen.

– Antibiotikabehandling gjennomføres for at folk skal få behandling for infeksjoner og etter medisinske inngrep. Det er mye snakk om at vi skal redusere bruken av antibiotika, men i noen tilfeller må man bruke det, sier hun.

Erstatninger

Til sammen har NPE betalt ut 25 millioner kroner i erstatning. Av sakene som er ferdig beregnet, er det en gjennomsnittlig utbetaling på 570.000 kroner, men det er stor variasjon i utbetalingene.

– En sak som har ført til varige skader, kan gi erstatninger på flere millioner kroner, mens for eksempel en tannskade kan gi noen tusen kroner i utbetaling, sier Castberg.

Det høyeste beløpet som hittil er utbetalt i én sak, er på 4 millioner kroner. Det laveste er på 10.000 kroner.

Castberg understreker at sakene som kommer inn til NPE, er sendt inn av pasientene selv eller deres pårørende. Sykehusene kan ha andre meldeordninger, og dermed kan det være snakk om flere skader enn det NPE kjenner til.

I 15 av de 27 avslagene har NPE konkludert med at det ikke er svikt i behandlingen. I de resterende tolv avslagssakene er begrunnelsen at det ikke er sannsynlig sammenheng mellom antibiotikabehandlingen og skadene erstatningssøkerne mener at de har fått. (©NTB)