Årsaken er at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i rapporten for forrige uke som ble lagt fram onsdag ettermiddag.

I rapporten skriver FHI at smittespredningen i Norge øker.

– Vinterbølgen drevet av omikronvarianten vil øke de nærmeste ukene og smitte flere millioner mennesker. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes flere innleggelser, står det i ukerapporten.

De ber kommunene og sykehusene om å forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter de kommende ukene.

Økning i antall smittede

I forrige uke ble det meldt om 133.055 nye koronatilfeller, mot 119.378 uka før. FHI understreker at endring i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR-tester gjør at de meldte tilfellene ikke er direkte sammenlignbare over tid.

Hittil i pandemien er det meldt om 1.465 koronarelaterte dødsfall. Blant de 1.030 av disse som myndighetene har vaksinestatus for, var 531, eller 52 prosent, uvaksinerte, mens 466, eller 45 prosent, hadde fått to eller tre doser av koronavaksinen.

Nesten fire millioner nordmenn har nå fått minst én vaksinedose. De siste fire ukene har 31 prosent av de koronarelaterte dødsfallene skjedd blant uvaksinerte, mens 66 prosent av dødsfallene har skjedd blant vaksinerte.

Kan få opptil 140 nye innleggelser daglig

FHI regner med at R-tallet, som sier noe om hvor mange hver som er smittet smitter videre, de siste to ukene har vært på mellom 1,2 og 1,5.

I ukerapporten presenterer de også et scenario der det blir anslått at det vil bli mellom 90 og 140 nye daglige koronainnleggelser på sykehus om tre uker. FHI presiserer likevel at det er stor usikkerhet knyttet til scenarioet.