Folkehelseinstituttet understreker at det er usikre tall som ligger bak anslagene, og at dette dreier seg om et verste fall-scenario for en topp i første halvdel av februar.

Smitteverntiltakene vil i alle anslag være grunnen til mer enn halvparten av sykefraværet, anslår FHI.

FHI anslår at sykefraværet for covid-19 og andre luftveissykdommer fram til 30. mars vil variere fra noe over 5 prosent til noe over 15 prosent av den yrkesaktive befolkningen.

Det er da tatt høyde både for sykdomsfravær og isolasjonstid. I tillegg kommer annet sykefravær, som FHI viser til at var på 6,6 prosent i første kvartal av 2019, forrige normalår.

(©NTB)