Det kommer fram i tallene fra Folkehelseinstituttets (FHI) Hjerte- og karregister for 2020.

Tallene viser at 1.107 færre personer ble registrert med førstegangs akutt hjerteinfarkt, 1.806 færre med atrieflimmer og 1.027 færre med hjertesvikt i løpet av 2020 sammenlignet med 2019.

FHI skriver videre at det er vanskelig å si sikkert hva som er årsaken til nedgangen. Men det kan virke som at det kan ha en sammenheng med tiltakene som ble iverksatt for å bekjempe koronaviruset.

– Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet samt at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til en nedgang i registrerte diagnoser, opplyser FHI.

De mener også at det kan tenkes at helsevesenet hadde høyere terskel for å ta imot pasienter under pandemien.

(©NTB)