Havforskningsinstituttet har analysert prøver fra oppdrettsfisk i seks anlegg nær havaristen, på oppdrag fra Kystverket.

– Vi skulle undersøke om laksen ble forurenset av oljeutslipp fra det havarerte fartøyet, forteller forskningssjef Jarle Klungsøyr for miljøkjemi ved Havforskningsinstituttet.

Det ble undersøkt for 49 2-6-rings PAH-forbindelser, som er ulike markører for oljeforurensning.

– Prøvesvarene viser at 99 prosent av verdiene kan regnes som bakgrunnsverdier. Det vil si at enten er ikke stoffene påvist i det hele tatt, eller påvist i svært små mengder; under ett mikrogram per kilo fiskefilet, fortsetter han.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland natt til 8. november.

(©NTB)