Direktoratet foreslo opprinnelig å fjerne kravet om 500 meters avstand til reke- og gytefelt, men opplyser onsdag at de nå går inn for å beholde forbudet.

Det skjer etter at Fiskeridirektoratet har fått inn høringsuttalelser, i tillegg til ny kunnskap og erfaringer fra tilsynskampanjen i 2020.

I sin anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet heter det blant annet at «gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres. Reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus».

(©NTB)