Gå til sidens hovedinnhold

Fjerner 767 p-plasser: Oslo-byrådet får kritikk

Høring om bilfritt byliv:

- Organisasjonene er gjennomgående kritiske, sier Frp-politiker om det omstridte prosjektet.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Byutviklingskomiteen i Oslo kommune holder tirsdag en åpen høring om bilfritt byliv i Oslo sentrum.

Høringen har bakgrunn i byrådssak om Mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum.

- Jeg håper vi får høre fra alle de som daglig bruker Oslo sentrum, og i dag så kommer det store, tunge organisasjoner som gjennomgående er kritisk til forslagene fra byrådet, sier bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) til Nettavisen, som var den som krevde at høringen skulle avholdes.

Les også: Slik vil byrådet forandre Oslo

Fjerner 767 parkeringsplasser

Som Nettavisen har omtalt gjennom en rekke artikler, fjerner det rødgrønne Oslo-byrådet nærmest all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo sentrum. Totalt vil 700 parkeringsplasser være fjernet innen året er omme, og det har skapt en rekke reaksjoner.

Ifølge VG vil 767 gateparkeringsplasser fjernes, mens det kommer 66 nye næringsparkeringsplasser og flere p-plasser for funksjonshemmede.

Samtidig ønsker byrådet å endre kjøremønsteret, ved blant annet å hindre gjennomkjøring i Oslo sentrum.

Les også: Vil fjerne Oslo-politikernes P-plasser

Komiteen har invitert flere organisasjoner og bedrifter til å delta på høringen. Hver av deltakerne vil få tre minutter til å legge frem sine synspunkter og deretter vil byutviklingskomiteens medlemmer få anledning til å stille spørsmål.

Les også. Slik ble MDGs prestisjeprosjekt Bilfritt byliv motarbeidet av Oslo kommune

- Betyr harde prioriteringer

Førstemann ut i høringen, var den ansvarlige byråden for prosjektet, byråd for byutviklig Hanna Marcussen (MDG).

- Bilfritt byliv-satsningen er jo en utvikling som skjer i mange byer over hele verden, og det byger på erfaringer både her hjemme fra og fra andre byer om at forgjengertilrettelagte områder også er bra for bylivet og handelen, sa Marcussen i høringen.

- Det handler om å skape menneskevennlige bysentrum, og det betyr en del harde prioriteringer, påpekte hun.

Les også. Byrådet vil stoppe gjennomkjøring i Oslo

Byråden viste også til at det er et stort potensial i prosjektet.

- Det er et godt potensial i sentrum, for bedre tilrettelegging for folk som bor i Oslo og spesielt for ulike grupperinger som barn, foreldre og folk med nedsatt funksjonsevne, sa Marcussen.

Les også: Frp krever høring om bilfritt byliv i Oslo

- Flertallet ønsker det bilfritt

Hun mente også at Oslos innbyggere ønsker et bilfritt sentrum.

- Flertallet av Oslos innbyggere ønsker seg et mest mulig bilfritt sentrum. Det de ønsker seg i stedet er blant annet grøntområder, lekeplasser og gratis sitteplasser, gågater og mer aktiviteter og kulturopplevelser. Det er selve kjernen i bilfritt byliv, sa Marcussen.

Hun fortalte senere at de underveis har vært villige til å gjøre endringer.

- Jeg har forståelse for mange av de innspillene vi får for hvordan vi gjennomfører det. Hvis ikke ting fungerer, må vi være villige til å gjøre justeringer, sa MDG-politikeren på spørsmål fra salen.

Les også: Full krangel om bilfritt Oslo sentrum

Taxiforbundet: - Ikke lagt til rette

Leder i Norges taxiforbund, Glenn Tuxen, er en av dem som kritiserte byrådet i den åpne høringen tirsdag.

- Vår næring består av 1770 mindre bedrifter. Næringen er bindeleddet mellom det vanlige kollektivtilbudet og privatbilene som man gjerne vil redusere bruken av i bysentrum. Vi har en viktig samfunnsoppgave ved å betjene mange kundegrupper, hvor mange er spesielt avhengig av oss med hensyn til tilgjengelighet, sa Tuxen, før han la til:

- Oslo by har ikke tilrettelagt for dette, noe som gjør at våre taxier ofte må stoppe i gata og hindrer da all annen trafikk, sa han.

Tuxen er klar på hva som bør endres for hans bransje:

- Det må også være mulig å stoppe og hente passasjerer i sentrum, og dette er da allerede svært vanskelig å få til. Hvis man da skal ytterligere stramme inn med tiltak, så blir det enda verre, sa han i høringen.

Les også: Tredobler utbygging: Slik blir sykkel-Oslo i fremtiden

- Ikke så mange gågater

Han viste dessuten til at det når parkeringsplassene fjernes, og det blir mer komplisert å ta seg fram med privatbil i Oslo sentrum, så vil behovet for en taxi bare øke.

- Folk vil ha et økende behov for våre tjenester som en kompensasjon. Vår næring skal takle dette hvis man legger til rette for det. Det vi må fokusere på, er at det ikke må etableres så mange gågater eller at sentrum blir så inndelt i soner som gjør det vanskelig og tungvint å komme fram, sa Tuxen.

Les også: Slik fjerner Kristiansand gateparkering uten å gå til kamp mot bilistene

Politiet: - Ikke logisk kjøremønster

Politiet var heller ikke positive til endringene som gjøres i kjøremønsteret i Oslo sentrum.

- Kjøremønsteret er ikke logisk, og i enkelte tilfeller føres trafikken tilbake til områdene som skal være bilfritt. Det stiller jeg spørsmålstegn ved, sa politiets representant i høringen.

De frykter dessuten at de som leverer varer, i enda grad vil ta i bruk gågater til kjøring gjennom byen.

- Når hensynet i hovedsak er miljø, mener vi virkemiddelet bør være en avgift og ikke en bøteleggelse og en straffeforfølgelse. Det er naturlig at man velger et automatisk trafikksystem, som en bomring. Da kan veimyndigheten selv skille ut de som de ønsker å gi en avgift og styre den trafikkgruppen de ønsker når du kjører inn og ut innenfor Ring 1, sa han.

Les også: Politiet reagerer på Oslo-byrådets nye kjøremønster

NAF: - Det er litt glemt

NAF sa at de er positive til målet om et bilfritt byliv.

- Det vi er opptatt av er mobilitet, og at det omfatter alle trafikkgrupper, også bilistene. At det er en naturlig del av det totale trafikkbildet. NAF stiller seg positivt til et mål om et bilfritt byliv, men er opptatt av at dette skal skje på en måte som ivaretar mobiliteten til de målgruppene som skal bruke Oslo sentrum, sa Rolv Bjørn Jernskau i NAF i høringen.

Jernskau er imidlertid ikke fornøyd med byrådets gjennomføring av prosjektet.

- Vi trenger en enhetlig løsning så alle målgruppene skal komme til og fra, og i den sammenheng, hva med innfartsparkering? Hva med å bruke garasjefasilitetene rundt Ring 1 slik at de kan komme og delta i det som skal skje innenfor Oslo sentrum? Det føler vi på en måte er litt glemt, sa han, og la til:

- Det vi er litt forundret er at man skal ha et bilfritt Oslo sentrum i 2019, mens alle virkemidlene og tidshorisonten for hvordan man skal få det til, går til 2027, sa Jernskau.

Nettavisen er til stede i Oslo rådhus og følger høringen.

Kommentarer til denne saken