*Nettavisen* Nyheter.

Fjernet fra Krekar-saken

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad ble fjernet fra Krekar-saken etter det Justisdepartementet kaller «et internt arbeidsmøte». Bakgrunnen skal blant annet ha vært Qvigstads kritiske bemerkninger til PSTs etterforskning.

29.10.03 15:27

Fredag 21. februar klokken 21.30 var det et internt arbeidsmøte i Justisdepartementet. På møtet ble etterforskningen av mulla Krekar, og hvem som burde ha det påtalemessige ansvaret i saken, diskutert. Frem til da hadde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hatt ansvaret for etterforskningen i Krekar-saken, mens Statsadvokaten i Oslo var den ansvarlige påtaleenhet.

Til stede på kveldsmøtet var statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet, leder Einar Høgetveit i Økokrim og leder Per Sefland i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Verken Statsadvokaten i Oslo eller Riksadvokaten var representert på møtet.

Flyttet til Økokrim
Her skal det etter det TV 2 Nettavisen kjenner til, ha blitt diskutert om det påtalemessige ansvar skulle flyttes fra statsadvokaten til Økokrim. Dette uten at sentrale aktører var til stede.

SPILLET OM KREKAR

  • TV 2 Nettavisen vil gjennom flere artikler avsløre det politiske spillet som har skjedd i mulla Krekar-saken.
  • Vi har studert en rekke hemmeligstemplede dokumenter både fra Nederland, Jordan og Norge. I tillegg har vi snakket med et stort antall kilder i samtlige land. Og svaret er klart:
  • Politiske myndigheter har aktivt forsøkt å påvirke b åde norsk politi og utenlandske myndigheter til å gripe inn mot mulla Krekar på feilaktig grunnlag.
  • Torsdag avslørte TV2 Nettavisen at narkotikasiktelsen mot mulla Krekar og utleverings-begjæringen var falsk.
  • Fredag avslørte vi at norske myndigheter har feilinformert nederlandske myndigheter om asylstatusen til Krekar, og hans forhold til al-Qaida. Dette førte til at Krekar ble arrestert.
  • Mandag skrev vi at Jordan ble bedt om å endre siktelsen mot Krekar til å omfatte narkotika for å få ham utlevert.

25. februar ble saken flyttet fra Statsadvokaten i Oslo til Økokrim, men PST fortsatte etterforskningen i samarbeid med Økokrim.

- Vi kommenterer prinsipielt ikke interne arbeidsmøter i departementet, derfor kan jeg heller ikke uttale meg om dette møtet, sier informasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet, og viser til Riksadvokatens redegjørelse av saken.

- Denne saken kan jeg ikke kommentere, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad til TV 2 Nettavisen

På FNs terrorliste
Den offisielle forklaringen var at Økokrim var mer relevant som etterforskningsorgan fordi Krekar ble etterforsket for blant annet økonomiske forhold - og fordi Krekars gamle organisasjon Ansar al-Islam var satt på FNs terrorliste.

Men etter det TV 2 Nettavisen erfarer var virkeligheten at aktørene i Krekar-saken ønsket å fjerne førstestatsadvokat Lasse Qvigstad fra saken.

– Vi ser på dette som en hensiktsmessig samordning, hvor vi fremdeles spiller en sentral rolle i etterforskningen. Vi føler ikke dette som et nederlag, sa en tjenestemann i PST til TV 2 Nettavisen den gang.

Frustrasjon i PST
Kilder i PST bekrefter overfor TV 2 Nettavisen at det var betydelig frustrasjon over førstestatsadvokatens håndtering av saken innad i PST. Ledelsen i det hemmelige politiet mente lenge at det var en reell fare for at Krekar kunne være en fare for norske myndigheter og/eller dens allierte. Problemet for PST, etter det TV 2 Nettavisen kjenner til, var at førstestatsadvokaten var uenig i grunnlaget for å etterforske Krekar.

Første gang Qvigstad stoppet en arrestordre var 12. september. Da ønsket Oslo politidistrikt å sikte Krekar for falsk forklaring. En siktelse som svært sjelden fører til varetektfengsling. På grunn av den nye utleveringsbegjæringen fra Jordan ble Krekar sittende i Nederland til 13. januar.

På møtet i Utenriksdepartementet den 13. januar i år ble det framsatt påstander om at Krekar ikke burde gå løs i gatene som en fri mann. Dette ble oppfattet som et press til å pågripe Krekar – men ønsket ble aldri oppfylt.

Krekar var på dette tidspunkt siktet blant annet etter straffeloven paragraf 104 a. Dette punktet omhandler deltakelse i eller opprettelse av ulovlige militære organisasjoner som kunne true den norske stat.

Stanset av Qvigstad
For mens PST og politiske myndigheter ønsket å fengsle Krekar, nektet førstestatsadvokaten.

TV 2 Nettavisen får opplyst fra sentrale kilder at tonen mellom førstestatsadvokaten og PST ble enda dårligere etter dette.

Men allerede før 13. januar hadde det vært heftig korrespondanse mellom Politiets sikkerhetstjeneste og førstestatsadvokaten i anledning Krekar. TV 2 Nettavisen er kjent med innholdet i korrespondansen mellom PST, Riksadvokaten og Oslo Statsadvokatembede.

I et brev på ni sider datert 23. desember 2002 konkluderte Qvigstad med at det ikke var rettslig grunnlag for å sikte Krekar etter 104 a, og skrev: ”På denne bakgrunn vil jeg be om at De klargjør om det er grunnlag for å gå videre med en etterforskning etter § 104 a basert på den lovforståelse som er angitt ovenfor” .

Dagen Krekar kom til Norge, skrev Qvigstad til Riksadvokaten at han syntes det var rart at sikkerhetspolitiet ikke brukte andre paragrafer enn 104 a når de etterforsket Krekar.

”Selv om den nye lovgivningen ikke løser alle de rettslige problemer knyttet til begrepet terrorisme, gir den likevel et langt mer konkret - og dermed bedre - utgangspunkt for en etterforskning, enn å ”strekke” en bestemmelse som er gitt med helt andre formål enn å dekke internasjonal terrorisme” skriver han.

Politiets sikkerhetstjeneste forsøkte å forbigå Qvigstad som nærmeste overordnede, ved å rette henvendelser til Riksadvokaten om lovanvendelse. PST mente at de med rette kunne etterforske Krekar for slike forhold i Norge. Ved ett tilfelle skal også PST ha gått til retten og bedt om ransakelsesbegjæring, uten at retten ble informert om at Qvigstad mente saken ikke holdt vann.

- Ikke straffbare forhold
I et svarbrev til Riksadvokaten kommer Qvigstad med sterk kritikk av PSTs lovanvendelse i Krekar-saken: ”Jeg forutsetter at det som PST skal ”forebygge” må være relatert til straffbare handlinger. Dersom våre politiske myndigheter skulle være av den oppfatning at oppgavene også gjelder forebyggelse (¿) må dette innebære at politiloven (¿) endres. Det bør kanskje nevnes at en slags generell fullmakt til å ”forebygge terrorisme uten forankring i det straffbare, reiser problemstillinger av ganske fundamental art i en rettsstat”.

”Det kan således neppe være PSTs oppgave å forebygge handlinger som påtalemyndigheten ikke anser som straffbare” fortsetter førstestatsadvokaten.

Qvigstad mente også at PST gjorde feil i etterforskningen der ”sentrale bestemmelser i straffeprosessloven ikke synes fulgt”.

Etter at Økokrim tok over etterforsknings- og påtaleansvar i Krekar-saken, har PST fortsatt å etterforske saken sammen med Økokrim.

Amerikansk press
Kilder i departmentet opplyser til TV 2 Nettavisen at den politiske ledelse i justisdepartementet lenge hadde vært misfornøyd med politiets håndtering av saken. Amerikanerne presset på for å få en arrestasjon, den politiske ledelse lovte å gjøre det de kunne - men følte at den gang på gang ble stanset av påtalemyndigheten i følge kilder TV2 Nettavisen har vært i kontakt med.

Etter det TV 2 Nettavisen erfarer skal det ved flere anledninger ha vært uformelle diskusjoner i Justisdepartementet om hvordan dette problemet kunne løses.

Den 21. februar om formiddagen var det et større møte i justisdepartementet hvor også Riksadvokaten var tilstede. Her ble det orientert om at Ansar al-Islam ville bli satt på FNs terrorliste fra og med mandag 24. februar, hvis ingen land protesterte. Og det kom ingen protester.

Etter det TV 2 Nettavisen erfarer var begrunnelsen for å føre Ansar al-Islam på terrorlisten svært kort. På et drøyt halvfullt A4-ark gjentas de samme beskyldningene og påstandene USA tidligere har framsatt mot organisasjonen.

Ifølge kilder som kjenner til begrunnelsen fra USA var det ingen nye opplysninger, og heller ikke beviselige påstander som ble lagt til grunn for oppføringen.

- Beleilig tidspunkt
Klokken 21.30 fredag 21. februar ble det innkalt til et ”hemmelig” internt arbeidsmøte i Justisdepartementet. Her skal PST-sjef Per Sefland, Økokrim-sjef Einar Høgetveit og statssekretær Jørn Holme ha diskutert framdriften i Krekar-saken. De tre partene skal ha blitt enige om at etterforskningsansvaret burde flyttes til Økokrim.

På møtet hos Riksadvokaten tirsdag 25. februar, hvor også førstestatsadvokaten var tilstede, besluttet Riksadvokaten å overføre etterforskningen til Økokrim.

Det er svært oppsiktsvekkende at den politiske ledelse i Justisdepartementet er med i en slik diskusjon, uten at verken statsadvokaten eller Riksadvokaten er tilstede.

Den offisielle begrunnelsen er at Krekars organisasjon er på FNs terrorliste, og at det er et behov for å etterforske de finansielle sidene ved Krekar-saken.

Men politiet har tidligere etterforsket påstander om at Ansar al-Islam mottok økonomisk støtte fra Norge, uten at dette førte fram.

- Bakgrunnen for at saken ble flyttet, var ønsket om å kvitte seg med førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. FNs terrorliste kom på et svært beleilig tidspunkt, og ble brukt fullt ut sier en kilde som kjenner saksbehandlingen i Krekar-saken svært godt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.