Gå til sidens hovedinnhold

Flere ber om hjelp

Hovedredningssentralen i Sør-Norge var i fjor involvert i over 3000 hendelser, en økning på 11 prosent fra året før. Stadig flere saker omfatter psykisk syke mennesker.

Ifølge en oversikt fra Hovedredningssentralen for Sør-Norge var det en markant økning i antall aksjoner med søk etter savnede personer, fra 505 i 2002 til 822 i fjor.

Psykisk syke

Økningen er spesielt stor i antall hendelser knyttet til personer som har en eller annen form for psykiske problemer.

I 2001 og 2002 var tallet på slike hendelser ganske likt, rundt 170 for hvert år. Dette utgjorde rundt 29 prosent av det totale antall hendelser med savnede- og assisterte personer.

I 2003 økte antall slike aksjoner til over 300, en andel på over 40 prosent av aksjoner med savnede- og assisterte personer, viser oversikten.

«Vi har ingen klare indikatorer på hvorfor dette antallet har en slik økning. I disse hendlesene er 57 personer registrert som omkommet eller fortsatt savnet», heter det i pressemeldingen fra Hovedredningssentralen.

I de 855 sakene som handler om savnede eller assisterte personer i fjor, var over 1000 personer involvert. 110 personer er fortsatt savnet eller ble funnet omkommet.

Ingen storulykker

Det ble i 2003 ikke registrert noen store eller omfattende hendelser, men flere av sakene hadde potensiale til å bli storulykker.

Motorhavariet til hurtigruteskipet M/S Midnatsol i storm utenfor Stadt og brannen om bord i M/S Prinsesse Ragnhild er eksempler på slike.

Aksjoner på sjøen

Aksjoner på sjøen utgjør 48 prosent av det totale antall aksjoner der Hovedredningssentralen blir bedt om bistand.

Ifølge oversikten er flest aktiviteter knyttet til assistanse. I perioden mai til september er det spesielt fritidsbåter som ber om hjelp.

I løpet av 2003 var HRS for Sør-Norge involvert i 250 aksjoner i fjerne farvann.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus