– Innvandrere har fortsatt en betydelig lavere eierandel sammenlignet med den øvrige befolkningen. Mens 85 prosent av den øvrige befolkningen eier boligen sin, gjelder det 60 prosent av innvandrere, sier Madeleine Schlyter Oppøyen i en melding fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De sist fem årene har andelen som eier egen bolig, økt med 2 prosent blant innvandrere fra EU, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand og er nå 62 prosent. Økningen har vært 1 prosent blant dem fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU.

Totalt eier 58 prosent nå helt eller delvis sin egen bolig.

Eierandelen har holdt seg stabil i den øvrige befolkningen.

(©NTB)