Gå til sidens hovedinnhold

Flere mobbes på skolen

Flere barn mobbes på skolen, og de mobbes hyppigere enn før.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2008 viser at flere elever utsettes for mobbing.

I 2007 oppga 23,2 prosent av de spurte elevene at de ble mobbet. Det samme tallet har i 2008 økt med 0,8 prosent til 24 prosent. Andelen elever som blir mobbet alvorlig eller hyppig har økt fra 4,5 prosent i 2005 til 5,4 prosent i 2008. Andelen som opplever mobbing er større på barnetrinnet enn på høyere trinn.

- Vi kan ikke slå oss til ro med at mobbetallene ikke går ned. Vi må styrke innsatsen både når det gjelder å få bukt med mobbing her og nå, og øke det forebyggende og holdningsskapende arbeidet, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Rundt 320 000 elever deltok i undersøkelsen i år.

- Vi må tenke nytt omkring antimobbearbeidet. Nå må skolene følge opp og styrke arbeidet for et godt og inkluderende læringsmiljø for alle, sier Solhjell.

En fullstendig analyse av hele Elevundersøkelsen kommer i høst.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken