Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og gjelder nordmenn mellom 16 og 74 år. Statistikken viser også store fylkesmessige forskjeller.

Andelen som røyker, har vært ganske stabil de siste årene, men bruken av snus har økt. Det er fortsatt vanligere å røyke enn å bruke snus hver dag. Tendensen er at de eldste røyker, mens de yngste bruker snus.

Tallene viser at det er store forskjeller når det gjelder kvinner og menn. Særlig blant yngre kvinner har bruken av snus økt de siste årene. Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn.

Finnmark på topp

I Finnmark er det 16 prosent som snuser daglig, fulgt av Troms, Nordland og Oppland med 13 prosent. I Aust-Agder er det færrest som snuser, 7 prosent.

Når det gjelder røyking, er det Østfold som topper statistikken. Der røyker 16 prosent av befolkningen daglig. I Telemark og Finnmark er andelen 15 prosent. Finnmark er samtidig det fylket med den relativt sett kraftigste nedgangen i andel dagligrøykere, ifølge SSB.

Nederst på lista finner vi Oslo og Akershus, der henholdsvis 8 og 9 prosent av innbyggerne røyker daglig.

Selv om røyking har gått ned i tiårsperioden har den gått svakt opp fra 11 prosent i 2017 til 12 prosent i 2018. Det bekymrer helsedirektør Bjørn Guldvog.

Viktig med forebygging

Han er mest opptatt av de langvarige trendene, som altså viser at røykingen går ned, men reagerer på utviklingen det siste året.

– Dette viser nødvendigheten av å fortsette det viktige arbeidet med å forebygge røykestart blant unge, og samtidig hjelpe dem som ønsker å slutte, understreker Guldvog. Han er glad for at en ny tobakksstrategi med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet er et eget punkt i den nye regjeringsplattformen.

En undersøkelse utført av Opinion høsten 2018 viser at nesten halvparten av dem som røyker ønsker å slutte.

(©NTB)