*Nettavisen* Nyheter.

Flere trusler mot dagens regjering

De politiske meningsmålingene gir ikke noe entydig bilde av styrkeforholdet mellom de politiske partiene.

02.04.04 13:12

Allikevel vil vi i tiden som kommer, bli stadig mer opptatt av den samlede oppslutningen om de tre regjeringspartiene på den ene siden og det rød-grønne alternativet på den annen.

Den siste målingen fra TNS Gallup for TV2 og VG viser at Arbeiderpartiet sammen med SV og Senterpartiet nå har en oppslutning på hårfint over 50 prosent blant velgerne. Dersom vi skulle få et valgresultat som stemmer overens med dette, vil det bety at Bondevik-regjeringen må innlevere sin avskjedssøknad etter valget.

Men det er ikke bare et flertall på Stortinget for det rød-grønne alternativet som innebærer en

trussel for dagens tre-parti-regjering. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre representerer en ganske skjør koalisjon. Ved valget i 2001 fikk de tre partiene til sammen 62 mandater på Stortinget.

Det betyr at de manglet 21 mandater på å sikre seg flertall. Både Fremskrittspartiet,

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti kunne hver for seg bidra til å sikre flertall for regjeringen. Etter valget var det Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet som sørget for å peke på Kjell Magne Bondevik som statsminister for en tre-parti-regjering.

På de politiske meningsmålingene holder for tiden Kristelig Folkeparti seg nede på svært lave tall i velgeroppslutning, og Venstre ligger som regel under det som skal til for å bli representert på Stortinget. Og selv om Høyre skulle vokse, er det lite å glede seg over for dem som ønsker å beholde dagens regjering også etter valget.

En fortsettelse av dagens regjeringssamarbeid forutsetter for det første at de tre partiene beholder støtten fra Fremskrittspartiet samtidig som de til sammen klarer å opprettholde omtrent den oppslutning som de fikk ved valget i 2001. For det annet vil det være avgjørende at Venstre blir representert på Stortinget også etter valget i 2005. Og for det tredje vil det være viktig at ikke Høyre blir alt for stort i forhold til Kristelig Folkeparti.

Det er nemlig lite trolig at Kristelig Folkeparti vil ønske å fortsette i regjering dersom partiet skulle bli bare et miniparti sammenlignet med Høyre og dersom Venstre i tillegg skulle falle ut av Stortinget. Slik vil nok Kristelig Folkepartis ledelse vurdere situasjonen selv om valgresultatet skulle bli slik at det rød-grønne alternativet ikke oppnådde flertall. Et flertall for et relativt stort Høyre, et stort Fremskrittsparti og et lite Kristelig Folkeparti og uten Venstre, ville neppe gi noe annet enn en regjering ledet av Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag