Blant dem som ble spurt i NRK-målingen sier 55 prosent ja til fortsatt leting, mens 32 prosent sier nei. Undersøkelsen er gjort etter FNs klimapanel publiserte sin siste klimarapport mandag.

Målingen viser at det ikke er flertall for å slutte å lete etter olje i noen aldersgrupper. Men det er flere blant de yngste under 29 år som er negative til oljeleting enn blant de som er eldre enn 29.

Norge skal være et lavutslippssamfunn

Statsminister Erna Solberg (H) sier at vi bør fortsette å lete så lenge det er lønnsomt.

– Men med den pushen vi har for nye energikilder så vil datoen for når det ikke er lønnsomt lenger komme nærmere, sier Solberg til NRK.

– Samtidig må vi være klar over at klimaendringene vil føre til at prisene på fossile energikilder ikke kommer til å være like gunstige som før, sier hun.

Solberg sier at Norge i fremtiden skal være et lavutslippssamfunn, men at det er viktig å se at for eksempel naturgassen har en rolle i dette.

Vil gjøre alternativene billigere

– Vi skal kutte ut utslippene i produksjonen og bidra til å gjøre alle andre alternativer rimelige fremover. Når prisen på karbon blir høyere vil det komme flere alternative energikilder.

I en tilsvarende måling som Sentio gjorde for Klassekampen i juli var det også stort flertall for fortsatt oljeleting, slik både Høyre, Frp, Ap og Senterpartiet går inn for.

Her svarte 59 prosent av de spurte nei på spørsmål om Norge bør slutte å lete etter olje- og gassforekomster. 23 prosent ville stanse leting etter olje og gass på norsk sokkel, mens 18 prosent svarte «vet ikke».

(©NTB)