Gå til sidens hovedinnhold

- Flysikkerheten må ut av Avinor

SV vil legge flysikkerhetstjenesten direkte under Samferdselsdepartementet, og mener det er uholdbart at flytrafikken lammes fordi Avinor er i en omstillingsprosess.

- Situasjonen ved kontrollsentralen i Røyken aktualiserer SVs forslag om å legge flysikkerhetstjenesten direkte under Samferdselsdepartementet, uttaler Geir-Ketil Hansen, samferdselspolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti.

- Uholdbart
Hansen mener det uholdbart at flytrafikken på hele Østlandet lammes som et resultat av omstillingsprosessen i Avinor.

Han vil derfor kreve at samferdselsministeren griper inn og foretar en gjennomgang av situasjonen rundt kontrollsentralene. Hansen mener i tillegg det er avgjørende at så store omlegginger i luftfarten må skje innenfor forsvarlige rammer.

- Vi er først og fremst opptatt av sikkerheten. Flysikkerhet kan ikke være for nært knyttet til resultatorientering og krav om kapitalavkastning, sier han.

Unnta luftsikkerheten
I juni foreslo SV i Stortinget å skille ut flysikkerhetstjenesten fra Avinor AS og i stedet legge tjenesten som en egen enhet under samferdselsdepartementet.

- Luftfarten kan ikke leve med et system som er så sårbart for slike hendelser. Jeg vil ikke spekulere i årsakene til at flygelederne sykmeldte seg. Men det påhviler uansett Avinor og luftfartsmyndighetene et stort ansvar for å gjennomføre endinger på en måte som ikke setter sikkerheten på spill, fortsetter Geir-Ketil Hansen.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene