Kun 14 prosent svarer at de har liten tillit til håndteringen, viser undersøkelsen.

Tallene gjelder for uke fire, og er noe ned fra uken før, da tilsvarende tall viste henholdsvis 66 og 14 prosent.

På spørsmål om i hvilken grad man opplever at helsemyndighetene er tydelige på råd og anbefalinger er tilliten noe mindre.

I uke fire svarer 52 prosent at de i stor grad har tillit, mens 20 prosent svarer at de i liten grad synes myndighetene er tydelige.

Sammenlignet med uken før har antallet som er misfornøyde steget fra 17 prosent, mens de som er fornøyde har gått ned fra 54 prosent.

(©NTB)