I alt 207 nettsteder som tilbyr slike tjenester i 22 land ble undersøkt, blant dem 14 norske mobiltilbydere.

– Det europeiske tilsynet viste at svært mange aktører ikke gir forbrukerne de opplysningene de har krav på. Mange har også ulovlige vilkår i kontraktene de tilbyr forbrukerne, skriver Forbrukertilsynet.

Tilsynet opplyser ikke spesifikt om resultatene av den norske delen av undersøkelsen, men de samlede resultatene for Europa viste at 40 prosent av nettsidene ikke ga informasjon om hvilket nasjonalt klageorgan folk kan kontakte dersom de havner i konflikt med selskapet.

30 prosent av aktørene ga seg selv rett til å endre vilkårene i kontrakten, uten å informere forbrukerne på forhånd, mens 20 prosent ikke ga god informasjon om at kontraktene ble fornyet automatisk.

Hele 79 prosent av nettsidene manglet for øvrig lenke til det felleseuropeiske tvisteløsningssystemet, hvor folk kan klage på både nasjonale og utenlandske selskaper.

Tilsynsmyndighetene skal nå følge opp saken.

(©NTB)