Gå til sidens hovedinnhold

- Foreldre mer fornøyd med private barnehager

Slår kommunale barnehager på flere områder i stor undersøkelse.

Utdanningsdirektoratet har spurt foreldre i hele landet om hvor fornøyde de er med sine barnehager, og 86.000 har svart på undersøkelsen.

Resultatene viser at foreldre i private barnehager er noe mer fornøyd enn foreldre i kommunale barnehager.

På spørsmål om total tilfredshet med barnehagen, får private barnehager en score på 4,6, der 5 er beste resultat, mens kommunale barnehager får en score på 4,4.

- Hovedinntrykket er at foreldrene er veldig fornøyd med barnehagetilbudet. Det er en veldig høy tilfredshet, og en liten variasjon i resultatet mellom barnehagene, sier seniorrådgiver Tonje Haugberg i Utdanningsdirektoratet til Nettavisen.

Under 2 prosent sier de er misfornøyde med barnehagen.

Se alle resultatene lenger ned.

Les også: Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

- Skiller seg ut på mat og lokaler

Men på noen områder skiller altså private barnehager seg ut.

- Alt i alt er det små forskjeller, men private scorer bedre på utearealer, barnehagenes lokaler, leker og utstyr og på mattilbud, sier Haugberg.

Se resultatene her:

Les også: - Fanatisk av byrådet å si nei til private barnehager

«Foreldre med barn i private barnehager er betydelig mer fornøyd med barnehagens lokaler og leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Det samme gjelder mattilbudet, 46 prosent er svært fornøyd med mattilbudet i private barnehager, mens andelen er 34 prosent i kommunale», heter det i direktoratets analyse av resultatene.

- Men når det går på ting som om barna trives så er det likt. Relasjonene mellom barn og voksne er litt bedre for private, men forskjellen er veldig marginal. I private barnehager er man også mer fornøyd med personaltettheten, forteller hun, og påpeker:

- Vi vet samtidig at personaltettheten er litt bedre i kommunale barnehager enn i private.

- Viser ikke da resultatene at private er bedre enn kommunale barnehager?

- Det vil vi ikke konkludere med i det hele tatt. Dette er foreldrene sine opplevelser, understreker Haugberg.

Les også: Ap-byråd: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

Samme tendens i Oslo

Den samme tendensen ser man i Oslo, der det rødgrønne byrådet nylig har sagt nei til å gi kommunalt tilskudd til to nye, private barnehager, som Nettavisen har omtalt.

På spørsmål om tilfredshet får private barnehager en score på 4,6, mens kommunale barnehager for en score på 4,4.

Se resultatene for Oslo til venstre.

Også her kommer private barnehager noe bedre ut enn kommunale på de fleste kategoriene det er spurt om, og særlig ute- og innemiljø skiller seg ut. For private barnehager gir foreldrene miljøet en score på 4,2. Til sammenligning får kommunale barnehager en score på 3,9 for det.

Totalt har 25.094 foreldre i hovedstaden svart på foreldreundersøkelsen.

Les også: - Her bryter byrådet loven

- Langsiktig jobbing

En av de private barnehagedriverne i Oslo, Espira, er naturlig nok fornøyd med resultatet.

- Vi er glade for at foreldrene setter pris på det tilbudet våre ansatte gir til barna deres. Det viser at vår langsiktige jobbing med kvalitet i barnehagen gir resultater, og at debatten om driftsform er fullstendig meningsløs i forhold til hva som er best for barna, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til Nettavisen.

Espira har nå en klage inne hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, etter at de fikk nei på sin søknad om kommunal driftsstøtte til to nye barnehager i Oslo.

HTML EMBED
embedNAvideo("c3vj9IqQVDfEMC3nsylcFg", false)

Kommentarer til denne saken