Den svenske regjeringen har fremmet forslag om en samtykkelov, som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sier statsminister Stefan Löfven, som presenterte lovforslaget på en pressekonferanse lørdag sammen med visestatsminister Isabella Lövin og justisminister Morgan Johansson.

- Det er åpenbart at menn ikke vet at sex skal være frivillig, sier Löfven ifølge Svenska Dagbladet.

Med den nye loven om samtykke blir det forbudt å ha sex med en person som ikke helt tydelig har sagt ja - eller som aktivt viser at vedkommende ønsker å delta, skriver avisen.

Loven skal ifølge den svenske regjeringen medføre økt tydelighet i samtykkeparagrafen i voldtektsloven, slik at en person i ethvert nytt moment i sexakten skal si ja eller vise vilje til å være med.

Loven innebærer i praksis at flere handlinger vil bli regnet for å være voldtekt, og at strafferammene økes.

Lignende forslag i Danmark

Forslaget kommer i kjølvannet av den internasjonale #MeToo-kampanjen som ruller verden over, og skal etter planen gjelde fra 1. juni.

– Antallet kvinner som utsettes for seksualforbrytelser øker, sier justisminister Johansson, som poengterer at det i loven blant annet innføres nye prinsipper om «uaktsomhet».

Allerede i dag kan en gjerningsmann i de fleste tilfeller der samtykke mangler dømmes for voldtekt. Siden 2005 har begrepet blitt utvidet i flere omganger for å omfatte flere gjerninger.

Lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år.

Norsk forslag ble liggende

I 2013 foreslo den rødgrønne regjeringen å gjøre en lignende lovendring i Norge. Forslaget om å skjerpe voldtektslovgivningen med krav om uttrykt samtykke er blitt liggende i skuffen, skriver NTB.

Amnesty er kritisk og ber regjeringen se til Sverige.

– En samtykkelov tydeliggjør at ingen er fritt vilt for seksuell aktivitet, men at man må ha et klart samtykke i forkant – før man prøver seg. Dette er et paradigmeskifte i voldtektslovgivningen. At det er nødvendig å tydeliggjøre dette viser Metoo-kampanjen helt klart, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty Norge til NTB.

Skuffet

Amnesty-rådgiveren er skuffet over regjeringen som ikke har fulgt opp et forslag som den rødgrønne regjeringen sendte på høring i 2013. Forslaget tok til orde for å utvide straffelovens definisjon av voldtekt til også omfatte seksuell omgang uten samtykke.

– Et flertall av høringsinstansene sluttet opp om forslaget, men det ble likevel lagt på is. Jeg mener regjeringen har vist liten interesse for å ta arbeidet mot voldtekt på alvor. Den mangelfulle oppfølgingen av dette forslaget, er et eksempel på dette, sier Kaatee.

FNs kvinnekomité etterlyste så sent som i november oppfølging av høringsforslaget fra 2013.

Solberg ville endre loven

Debatten om å endre voldtektslovgivningen er slett ikke ny. Statsminister Erna Solberg (H) har selv engasjert seg i spørsmålet. Allerede i 1997 foreslo hun som stortingsrepresentant at et samleie som skjer uten samtykke, skal defineres som voldtekt.

– Vi må få inn i lovverket en mer moderne forståelse av hva voldtekt er, sa Solberg til Dagbladet i et fellesintervju med KrFs Anita Apeltun Sæle.

Forslaget ble opprinnelig fremmet av et mindretall i det såkalte Seksuallovutvalget, med utgangspunkt i at kun et mindretall av voldtekter anmeldes og at mange av sakene som anmeldes, blir henlagt.

SV vil følge opp

Petter Eide som sitter i justiskomiteen på Stortinget for SV, akter å ta tak i saken på nytt.

– Vi slutter helt og fullt opp om det svenske lovforslaget. Dette må vi sørge for at følges opp også på norsk side, sier Eide til NTB.

– Et strengt lovverk som klargjør grensene og fjerner gråsoner er absolutt helt nødvendig. Dette har også en rettssikkerhetsdimensjon for den som anklages for voldtekt, sier han.

13 män som förlorat sitt jobb efter #MeToo
{"zone_id":"717","images":{"s_720":"https://cdn-b.youplay.se/part/partimage/143255/s_720/986320bb99.png","s_360":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/143255/s_360/986320bb99.png","share":"https://cdn-b.youplay.se/part/partimage/143255/share_image/986320bb99.png","s_108":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/143255/s_108/986320bb99.png","s_85":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/143255/s_85/986320bb99.png","s_158":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/143255/s_158/986320bb99.png","s_48":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/143255/s_48/986320bb99.png"},"program":{"name":"N24TV Nyheter","id":385},"ia_tag":"<figure class=\"op-ad\"><iframe>&nbsp;<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126143255\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":0,\"part_id\":143255,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script></iframe></figure>","preview_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126143255\" class=\"yp\" data-config='{\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"autoplay\":false,\"player\":\"sp\",\"floating\":0,\"part_id\":143255,\"no_ad\":true,\"addons\":\"100\",\"time\":0}'></script>","id":143255,"embed_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126143255\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":0,\"part_id\":143255,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script>","description":"<p>Efter att hashtaggen #MeToo tog fart har konsekvensen för de män som begått sexuella trakasserier blivit att de nu står utan jobb. </p>","name":"13 män som förlorat sitt jobb efter #MeToo","wordpress_tag":"[YouPlaySinglePlayer video=\"717,385,143255\" time=\"0\" yot floating=\"0\" ]","searchable_type":"part","content_provider":{"name":"Nyheter 24","id":91}}
Ung kvinne blir utsatt for seksuelt overgrep på konsert – da har vokalisten en klar beskjed
{"zone_id":"717","images":{"s_720":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/153182/s_720/270f7a13fe.jpg","s_360":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/153182/s_360/270f7a13fe.jpg","share":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/153182/share_image/270f7a13fe.jpg","s_108":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/153182/s_108/270f7a13fe.jpg","s_85":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/153182/s_85/270f7a13fe.jpg","s_158":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/153182/s_158/270f7a13fe.jpg","s_48":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/153182/s_48/270f7a13fe.jpg"},"program":{"name":"Newsner Norge","id":1173},"ia_tag":"<figure class=\"op-ad\"><iframe>&nbsp;<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126153182\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":0,\"part_id\":153182,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script></iframe></figure>","preview_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126153182\" class=\"yp\" data-config='{\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"autoplay\":false,\"player\":\"sp\",\"floating\":0,\"part_id\":153182,\"no_ad\":true,\"addons\":\"100\",\"time\":0}'></script>","id":153182,"embed_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126153182\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":0,\"part_id\":153182,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script>","description":"<p>En ung kvinne ble utsatt for et seksuelt overgrep på en av Architects konserter. Da har vokalist Sam Carter en klar beskjed til gjerningsmannen og publikum.</p>","name":"Ung kvinne blir utsatt for seksuelt overgrep på konsert – da har vokalisten en klar beskjed","wordpress_tag":"[YouPlaySinglePlayer video=\"717,1173,153182\" time=\"0\" yot floating=\"0\" ]","searchable_type":"part","content_provider":{"name":"Nyheter 365 Norge","id":267}}
Här jobbar männen som pekats ut efter #MeToo
{"zone_id":"717","images":{"s_720":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/144537/s_720/5aef342120.png","s_360":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/144537/s_360/5aef342120.png","share":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/144537/share_image/5aef342120.png","s_108":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/144537/s_108/5aef342120.png","s_85":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/144537/s_85/5aef342120.png","s_158":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/144537/s_158/5aef342120.png","s_48":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/144537/s_48/5aef342120.png"},"program":{"name":"N24TV Nyheter","id":385},"ia_tag":"<figure class=\"op-ad\"><iframe>&nbsp;<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126144537\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":0,\"part_id\":144537,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script></iframe></figure>","preview_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126144537\" class=\"yp\" data-config='{\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"autoplay\":false,\"player\":\"sp\",\"floating\":0,\"part_id\":144537,\"no_ad\":true,\"addons\":\"100\",\"time\":0}'></script>","id":144537,"embed_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1513519126144537\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":0,\"part_id\":144537,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script>","description":"<p>Flera branscher har skapat egna hashtaggar och gjort upprop efter #MeToo. Bland annat jurist- och filmbranschen.<br></p>","name":"Här jobbar männen som pekats ut efter #MeToo","wordpress_tag":"[YouPlaySinglePlayer video=\"717,385,144537\" time=\"0\" yot floating=\"0\" ]","searchable_type":"part","content_provider":{"name":"Nyheter 24","id":91}}