Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår tvangshenting av barn

Barnelovutvalget går inn for at det skal bli lov å hente barn med tvang i samværskonflikter.

- Vi ønsker at det skal bli mulig med fysisk henting av barn når det er konflikt om samværet med barn, sier utvalgsleder jusprofessor Asbjørn Strandbakken.

Han synes det er paradoksalt at myndighetene ikke kan bruke tvang hvis en forelder nekter å følge idømte samværsordninger.

- Vi må kunne ha en effektiv gjennomføring av bestemmelser av de vedtak som er fattet, slik som vi har ved avgjørelser om bosted og foreldreansvar, sier Sandbakken.

Tirsdag overleverte han innstillingen om forslag til ny barnelov til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap). Det er en innstilling som kan berøre livet til tusenvis av foreldre og barn landet over. Hele 10.600 ekteskap endte i skilsmisse bare i 2006 og 12.150 par ble separert.

Her kan du lese hele instillingen

Delt bosted
Utvalget går også inn for at myndighetene ikke skal gi noen norm om delt bosted. Det bør være opp til foreldrene å fritt avtale den løsningen som passer best for dem og barnet.

- Det skal ikke være noe lovregulert utgangspunkt om barnets bosted etter et samlivsbrudd, heter det i innstillingen.

Dette går klart imot det avgåtte statsråd Karita Bekkemellem (Ap), som satte ned barnelovutvalget, har gått inn for.

Samtidig mener utvalget at domstolene skal få mulighet til å idømme delt bosted. Denne muligheten har ikke domstolene i dag.

Les også: Hvordan dele barn?
Her kan du lese hva samlivsguru Frode Thuen, som har sittet i utvalget, svarte på nett-treff om forslagene.

Mer ferie
Flertallet i utvalget ønsker videre at sommerferien skal utvides fra to til tre uker. Antall ferier utvides til også å inkludere høst- og vinterferieuker.

- For å unngå usikkerhet omkring antall dager og når de ulike feriene begynner og slutter, bør man ta utgangspunkt i skolereturen, heter det i forslaget.

Utvalget ønsker også at samværsnormen i barneloven, som gjelder for foreldre som avtaler «vanlig samværsrett», skal omfatte totalt fem overnattinger per 14 dager. Flertallet mener at det er viktig at den «vanlige samværsretten» skal omfatte en overnatting i uka slik at forelderen med samværsrett får «hverdagskontakt» med barnet.

Flytteforbud
Utvalget foreslår også at den som har hovedansvaret for barna ikke skal kunne flytte langt fra den andre forelderen med barna uten at ekspartneren er enig.

Utvalget vil ikke sette en geografisk grense, men vil gjøre flytting ulovlig når flyttingen får konsekvenser for ekspartnerens samvær med barnet.

Les også:Eksen flyttet 40 mil med datteren

- Barn trenger trygghet
Anniken Huitfeldt vil ikke si hva hun mener om de kontroversielle forslagene fra utvalget. Det er hun som til syvende og sist bestemmer om forslagene skal bli virkelighet.

- Dette er veldig kompliserte saker som angår mange. Mitt utgangspunkt er at barn trenger samvær med begge foreldrene men de har også behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Huitfeldt til Nettavisen.

Innstillingen blir nå sendt ut på høring. Huitfeldt sier at en proposisjon til Stortinget tidligst kan bli ferdig våren 2009.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene