Forfalsker og videreselger rabattbevis

Foto: (Scanpix)

Rabattbevis fra trygdekontorene blir videresolgt og misbrukt på togreiser.

21.11.06 08:44

«Saken er blitt så prekær at vi vil be om at det blir gjort tiltak for å avhjelpe de problemer dette innebærer for vårt personale ved billettsalg og kontroll om bord i togene», skrev NSB i et brev til Samferdselsdepartementet tidligere i år.

- Dette gjelder tilleggslegitimasjon som benyttes for å gi honørrabatt for trygdede. Vi anser at denne tilleggslegitimasjonen er for enkel å kopiere eller forfalske, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til Nettavisen.

Økende problem
I brevet skriver NSB at problemet er økende, og at man er kjent med at enkelte selger legitimasjonen på det «åpne marked» for deretter å melde den som mistet. Slik sikrer man seg ny tilleggslegitimasjon fra trygdekontoret.

- Vi inndrar noen hundre legitimasjoner hvert år, og dette fører til at personer som virkelig har krav på rabatt kan bli mistenkeliggjort. Derfor har vi gjort departementet oppmerksom på problemet, sier NSBs Lundeby.

Purret på svar
Togselskapet foreslår at legitimasjonskortene lamineres i fremtiden, og purret i høst på respons fra Samferdselsdepartementet.

Departementet svarte at de er i dialog med Rikstrygdeverket om et forbedret honnørkort. Men «fremdriften i saken er noe usikker» fordi trygdeeateten eventuelt må gå til anskaffelse av nytt teknisk utstyr. Dessuten må det avklares hvem som skal dekke kostnadene, heter det i svarbrevet.

- Meg bekjent har det har ikke skjedd noe mer i saken, sier saksbehandler Arnold Langaas i Samferdselsdepartementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.