OSLO (Nettavisen): Den åtte kilometer lange Fornebubanen er anslått å koste 11 milliarder kroner (2014-kroner). Går alt på skinner, står den klar til 2025.

Fornebubanen er en av de store satsingene på framtidig kollektivtilbud som ligger inne i Oslopakke 3 og som finansieres med store innhugg i Oslo-budsjettet.

I forslaget til 2019-budsjett har byrådet satt av 852 millioner kroner til utbyggingen som totalt vil få en prislapp på flere milliarder kroner.

I tillegg til bygging av Fornebubanen, er det flere store samferdselsprosjekter i økonomiplanperioden 2019–2022: Oppgradering av trikkeinfrastruktur og anskaffelse av nye trikker, implementering av nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen og planlegging og regulering av ny sentrumstunnel for t-banen.

Jobber med forprosjektet

- Vi planlegger å sette spaden i jorda i 2020. I første omgang skal forprosjektet aksepteres av eierne, og den eksterne kvalitetssikringen skal gjennomføres. Det ventes å være klart i desember, sier direktør Irene Måsøval i den nyopprettede etaten for Fornebubanen i Oslo kommune. Hun har en stab på 22 personer som skal jobbe fram den store t-banesatsingen som Oslo og Akershus står sammen om. Fornebubanen blir cirka 8 kilometer lang og forbinder Fornebu senter via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.

Reguleringsplanen anslår en byggetid på fire til fem år.

Tar høyde for forsinkelser

- Er det en realistisk tidsplan?

- Ja, det er realisme i det, men det vil vi komme tilbake til etter godkjenning av forprosjektet. Det kan dukke opp ting som forsinker prosjektet. Vi har for eksempel ennå ikke full oversikt over grunnforholdene, sier utbyggingsdirektøren til Nettavisen. Mye av banen vil gå i tunnel under bakken, og vil i hovedsak anlegges i fjell.

Arkitektkonkurranse om stasjoner

Fornebubanen har nylig gjennomført en arkitektkonkurranse på utforming av de seks stasjonene. Fire av dem ligger i Bærum kommune. Det er sendt inn 18 designforslag, tre på hver stasjon. Deltakerne i konkurransen er anonyme, men bidragene er presentert på en utstilling på Fornebu senter (siste visningsdag er lørdag) og på prosjektets Facebook-side.

Les også: Oslo kommune har lånt 16 milliarder kroner på tre år