– Vi burde ha ventet med massevaksinering av alle aldersgrupper fram til vi hadde litt bedre dokumentasjon på effekten, sier Gunnveig Grødeland til Forskning.no.

Grødeland, som er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, sier fagfolk har lært mye siden viruset stengte samfunnet og fylte opp sykehusene for tre år siden. Hun mener den aller viktigste lærdommen er at det ganske tidlig ble klart at det var en forskjell på oss når det gjaldt risiko for alvorlig sykdom og død.

At eldre som var svært syke, ble vaksinert først, mener vaksineforskeren kanskje ikke var riktig.

– Vi vet nemlig at vaksiner vanligvis har redusert effekt hos eldre, selv om denne vaksinen virket bedre enn antatt, sier hun.

Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI), opplyser til nettstedet at de fulgte nøye med på hvilke grupper i befolkningen som hadde størst risiko for alvorlig sykdomsforløp og død – og prioriterte disse gruppene først. Det ble klart ganske tidlig at høy alder var den største risikofaktoren.

Også ved neste pandemi vil det ta tid før en ny vaksine er tilgjengelig for alle. Derfor bør vi lære oss at vi må bruke vaksinene mer strategisk enn vi gjorde denne gangen, mener Grødeland.

– Vi må tørre å prioritere enda litt tøffere ved neste pandemi. Vi burde ha beskyttet personer som bor i sentrale strøk, Oslo og bergensområdet først. Der har risikoen vært mye større enn ute i distriktene.

– I ytre Karasjok er det ikke noe virus. Dette visste vi også i utgangspunktet. Vi burde vært tøffe nok til å si det, sier vaksineforskeren.

(©NTB)