Den svartelistede stillehavslaksen invaderte norske lakseelver i 2017 og 2019. Fisken, som er satt ut i Russland, har en toårig livssyklus, og nå er den tilbake i norske farvann, melder Havforskningsinstituttet.

– Vi har aldri før fått like mange pukkellakser i trålen, sier forsker Kjell Rong Utne i Havforskningsinstituttet om fangstene fra det årlige maitoktet i Norskehavet. Der kartlegger forskerne egentlig silden.

I 2017 og 2019 ble det fanget henholdsvis 53 og 24 pukkellakser på forskningstoktet. I år er totalen 91 stykk, 28 av dem i trålhal. Fiskene er fanget lenger sør enn tidligere år. Forskerne har i tillegg fått flere rapporter om pukkellaks fra fiskebåter utenfor Møre-kysten.

– Det er definitivt pukkellaksår, men det er vanskelig å spå mengdene og hvor de vil treffe land, sier Eva Thorstad i Norsk institutt for naturforskning.

I mange lakseelver åpner sportsfiskesesongen 1. juni. Forskerne ber derfor sportsfiskerne om å følge med på den uønskede fisken, som kan fortrenge vår egen laks.

(©NTB)