Gå til sidens hovedinnhold

Forskningsstudie: Vanskelig å se selvmordsfare hos unge menn

Mange etterlatte forteller at de ikke så tegn til psykisk sykdom før personen som sto dem nær, begikk selvmord.

Gjennom dybdeintervjuer med etterlatte ønsket forskerne Mette Lyberg Rasmussen og Gudrun Dieserud, begge psykologer ansatt ved Folkehelseinstituttet, å se nærmere på om pårørende så selvmordsfare i forkant.

Studien deres viser at etterlatte ofte vurderte faren for selvmord som liten på grunn av tilsynelatende høy mestringsevne og fravær av tegn på alvorlig psykisk lidelse, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Flere av de avdøde hadde hatt relasjonskonflikter forut for selvmordet, men de etterlatte hadde trodd at det var innenfor vedkommendes mestringsevne. Disse funnene er viktige, fordi det ofte hevdes at psykisk lidelse er en utløsende årsak hos cirka 90 prosent av dem som tar sitt liv, oppsummerer Lisbet Borge studien i sin lederartikkel i tidsskriftet.

De etterlatte mener den rådende oppfatning om sammenhengen mellom selvmord og alvorlig psykisk sykdom bidro til at de selv overså mulige tegn.

Hvert år tar i gjennomsnitt 110 menn under 35 år livet sitt her i landet. Få mottar helsehjelp i forkant.

Det er lite informasjon om hva slags kontakt disse personene hadde med hjelpeinstanser før selvmordet, utover studier av antall legebesøk. I den nye studien har forskerne analysert 61 dybdeintervjuer av nære etterlatte etter selvmord hos unge menn i alderen 18–30 år. (©NTB)

Les også: Folkehelseinstituttet: Tenåringsjenter med psykiske lidelser øker med 40 prosent

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken